top of page
Søg

2022: BANKERNE PÅ ROV I LÅNTAGERS FORMUE - PRESSER TIL OMLÆGNING!

Opdateret: 9. jun. 2022

Dels fordi bankerne i 2 årtier har tørstet efter omlægningskampagnen, som er risikofri indtjening. For banken. Det betyder, at de også er hurtige på aftrækkeren til at se nøjagtig de rentescenarier, der skal til for at det giver mening på en given horisont.


Samme overbevisning har samme filialrådgivere næppe hvis du går ned og spørger til råd om de kan hjælpe med at vurdere om obligation A har en afkast/risiko profil bedre end Obligation B. Altså om renten stiger eller falder i fremtiden. Køb en 0,5% 2053 og sælg en 4% 2053 er samme profil blev med modsat fortegn som ved denne låneomlægning.


Og så pas på omkostningerne. Det lyder neutralt at din omlægning skal handles i markedet, men bankerne tillægger ca. 0,5%-point på din låneværdi. Dvs. lån (restgæld i DKK) på 10mill koster 50.000. 50.000 svarer til betalingen for en mindre kunde i kapitalforvaltningen for et helt år med omlægninger i porteføljen.


Og så husk: Selv om det er standard i markedsføring så gælder der følgende:

Din restgæld bliver IKKE mindre af omlægning. Den ER allerede mindre qua rentestigningen. Bankerne blander nominel obligations gæld og din realiserbare restgæld sammen. Bevidst.


Så når man laver break-even evalueringer af omlægninger, køb og salg af obligationer, er det ikke med henblik på at se, hvor meget rentestigning, der skal til for at spise din gevinst. Du HAR gevinsten (lavere markedskurs). Alt derfra er spekulation i relative renter pba. af din lavere restgæld. Også i den 'gamle' obligation.


En obligationsforvalter er også fløjtende ligeglad med om markedskursen er 80 eller 90 isoleret set. Det er aktie (rente) forventningen til fremtiden der er afgørende. Omlægning med gevinstargumentet svarer principielt til at realisere sine aktier fordi kursen er steget!!!!! Men det bliver du bare ikke rigere af...Medmindre et eller andet.....Men det er en ny diskussion.Så, pointen er, man får IKKE lavere restgæld af omlægning. Tværtimod. Så stiger den med omkostningerne. Og det er ligegyldigt om du omlægger i en kurs 99 obligation, da da blot betaler via en "afhændet" option i lånet/obligationen.


I FILER i Facebookgruppen er der en lettere avanceret "beregner" af fastforrentede omlægninger. Ovenfor er en mere simpel så kaldt break-even beregner mellem F1-F10 og 4%-30årig med afdrag. Altså antaget du opkøber dine flekser/holder til nærmeste udløb og finansierer købet med udstedelse i 4% 2053 serien med afdrag.


Som man kan se skal det væsentlige renteændringer til at de korte Flekser ikke er at foretrække derudaf. Det er vel at mærke renteændringer OVENI dem der forventes allerede.


T

13 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page