top of page
Søg

45% tab på lange US obligationer - Finanskrise 2 - for en særlig gruppe

At aktier stadig er i fin form, er endnu en af mange nye "puzzles" for økonomer og strateger.


Men een forklaringsmulighed er de store TECH banditter som vi stadig ikke helt forstår.


Betydningen af 'AI' driftsforventninger versus betydning er

aktieprisfastsættelsens diskonteringsfølsomhed, hvor jo altså den lange renter indgår i det man kalder diskonteringsrenten som er summen af den 10årige statsrente + en risikpræmie.


I går læste jeg en US Strateg der sammenlignede udviklingen på lange obligationer med IT-krakket på NASDAQ.....Sjovt nok er det bare idag tech der holder dampen oppe.


Men BOTTOM LINE..


FINANSKRISE har vi..Det er bare primært kun de 'ældre' med store obligationspositioner der mærker det. Og særligt dem der har købt fonde med høj renterisiko (dvs mere end 5-6 i 'Varighed').


De såkaldt "Lange Danske Obligationer" fonde. De ligger her,


1. Danskere sent i Opsparings livscyklusforløbet (FØR pensionstidspunkt)

2. Danskere i Nedsparingsordninger (EFTER pensionstidspunkt)


Det er vigtigt at forstå logikken bag "Nedsparingsordninger".


Helt kort foregår det sådan her.


En kunde på 65 med 3mill i likvid formue ønsker at fordele dem ud over en subjektiv forventet "restlevetid" på måske 20 år. En slags ekstra ratepension ved siiden af de officielle ydelser fra Staten.Men de bliver fordelt udfra en beregnings som laves når kunden tropper op i banken som 65 årig. For kunden ønsker kun at trække månedsydelser ud og lade resten ligge og "forrente".


Formuen tømmes altså evt. helt mod 0,00 ved dødstidpunkt. Problemet er bare at den tømning nu er sket med markedshjælp den FORKERTE vej.


Det betyder at kunden ikke kan trække de beregnede beløb ud længere pr. måned....MEN, skal vælge een af de følgende, eller en kombi, for at komme "hjem" på forventet basis,


a) stoppe om 10 år istedet for 20 år

b) acceptere lavere ydelse og

c) tage mere risiko, evt i aktier.


Så danskere skal altså idag have rekalibreret (genberegnet) som det hedder, deres Nedsparingsstruktur. Så dig der læser med her, skal sandsynligvis have fat i ældre familiemedlemmer og gøre opmærksom på dette..Forvent ikke banken rækker ud, da det i mange tilfælde er en historisk fejlkalkule der ligger bag den oprindelige formuestruktur.


Disse 2 grupper er sandsynligvis også ramt uforholdsmæssigt hårdt af inflationen, da de ikke i samme omfang som aktive danskere på arbedsmarkedet har fået eller får "inflationskompensation" i den nominelle (løn/ydelse) indtægt.


Hvad betyder det? Ja det betyder faktisk at punkt a,b,c er endnu mere udfordrende.

56 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page