top of page
Søg

AKTIVE FONDE - ÅOP ER ALT FOR HØJ OG PERFORMANCE FRAVÆRENDE II

Sidste opslag om performance i denne omgang. Det er en direkte performancemåling i et diagram der viser afkast (akkumuleret) og risiko (annualiseret) på 3 år. Kombinationerne er igen inddelt i deres ÅOP størrelse med farver. Rød højest og alarmerende og grøn lavest, dog ikke nødvendigvis godt. Der gemmer sig indeksfonde og obligationsfonde imellem. Anyway. Pointen her er, at replikere (kopiere) på 3 år alle fondes risikoprofil ved at bygge en simpel portefølje med 2 fonde med nogenlunde dansk investorstandard for sammensætning. 80% globale aktier og 20% danske aktier. Det er lavet med 20% Sparindex OMXc25 og 80% Sparindex Global. Denne kombination er markeret med en stor fed firkant i diagrammet og har haft et afkast på 49% på 3 år og en årlig risiko på ca. 15-16 stykker. Målt ved standardafgivelse. Vores risikomål.


Ved at kombinere denne porteføljestruktur, Hovedporteføljen, med en kontantposition kan vi lave en lineær afkast/risikoprofil fordi korrelationen er 0 mellem kontant og porteføljen. Alle porteføljer mellem 0-risiko (kontant) og hovedporteføljen, har een del kontant og een del af hovedporteføljen. På den østlige side af hovedporteføljen anvender vi gearing, da der er fonde som har højere risiko end vores hovedportefølje. Dem skal vi matche, replikere. Vi ser, at denne simple, men 100% diversificerede portefølje med minimale omkostninger har ydmyget stort set hele feltet. Alle fonde der er "under" linjen er således underlegne målt på afkast/risiko og dem der er "over" er, ja, overlegne. Hvad vil kritikere sige her: A. Danske aktier har gjort det alt for godt. Ja men det har de i 15 år. Plus at det ændrer ikke på at 20% danske aktier nu engang er manges target i globale porteføljer. B. Ikke rimeligt at inddrage de mange obligationer i analysen. Nej, det er teoretisk en god pointe. Men igen det her er en empirisk analyse. Og faktum er at selvsamme risiko som der er i obligationer kan købes smartere via en "hovedporteføljen" kombineret med kontanter.

C. Der er mange forskellige typer (faktor) risiko involveret på tværs af så mange fonde. Ja absolut, men analysen antager investor har fokus på RISIKO som trade-off for afkast. RISIKO er udsving af afkast på bundlinjen uaget underliggende forskellige risici. Det var lidt inspiration. Metoden her er i øvrigt langt hen af vejen den der er indbygget i finansiel teori. Altså skalering af din portefølje med afsæt i een optimal portefølje og kontant. Personligt anvender jeg som tidligere nævnt 80%/20%, mellem den "smarte men kedelige" struktur og 20% som er et risikobudget til beslutninger der ikke altid følger rationalet, men følelser. Dvs, 20% : Emotionel del 80% : Professionel del, der følger metoden beskrevet ovenfor, men dog ikke i Sparindex. T

33 visninger

Comments


bottom of page