top of page
Søg

ATLAS GLOBAL MACRO I KOLLAPS - PÅ VEJ MOD ERSTATNINGSKRAV

AGM fonden er nu nede (Juli 2022) i NAV59 svarende til -41% afkast og ca. 50% imod de store aktieindeks siden opstart i juni21. 50% underperformance med 1,5% i ÅOP.


Altså har du købt for EUR125.000 (1 bevis i Atlas) ved 'IPO' har du i dag EUR 73.750. Havde du købt en ETF i S&P500 har du i dag ca. EUR142.000. Med andre ord du havde være 93% rigere i dag ved at vælge en ETF i aktier. For mindre realiseret risiko.


En sådan underperformance har har vi ikke set i DK i 15 år. #Jyskeinvesthedge

Da jeg var professionel forvalter der var 20% underperformance på eet år "afgang". Også som ekstern forvalter.


Når man ser på data siden juni 2021 er der et systematisk mønster i ugentlig underperformance. Det er meget udsædvanligt i en hedgefond på et års sigt. På længere horisonter trækker omkostninger igennem.


"AGM har været uheldige?" Ja, det har de. Sådan er markedet opbygget. AGM har bare været uheldig ufattelig mange mange gange. Svarende til at du ikke rammer "krone" ved kast 8 gange med en mønt.


Min gamle Professor mentor på Universitet I England sagde altid, at personer der er enormt heldige eller uheldige i finans, dem skal man holde sig fra. Fordi, var hans (delvist uvidenskabelige) argument, der måtte ligge en faktor et sted som forklarede det ekstreme uheld, held.


DET OFFICIELLE BENCHMARK I PROSPEKTET

AGM har i prospektet "Sharpe Ratio" som mål, benchmark. Altså et risikojusteret (mer) afkast. Det bliver i øvrigt ikke mere elastik end det.


I analysen her er udvalgt ca. 400 danske investfonde med 'international og dansk aktierisiko'. Risiko>13% p.a. Både noterede og unoterede. Kilde: FinansDanmark


Det er ikke muligt at beregne fra AGM-start i maj 2021, men derimod 12 måneder tilbage fra i fredags. Det er heller ikke muligt at skaffe 1 års risikotal, så 3 års tal anvendes. For AGM anvendes deres modelberegnede aggressive risiko på 20% p.a. på PRIIP skalaens kategori 4.Så alle fonde er standardiserede i tæller/nævner i 'Sharpe Ratio' som her, med antaget 0% risikofri rente, beregnes simpelt som 1års afkast divideret med 3 års annualiseret risiko.


At gennemsnittet af alle fondes 'Sharpe Ratio' er negativt med ca. -0,7 er ikke en overraskelse i et bredt faldende aktiemarked siden juli sidste år. Yderst til venstre i figuren har vi AGM fonden i gult (!) med ca. -2 i risikojusteret afkast.


I en diskret måling som her er sandsynligheden for at lande på dette nederste trin 1/400. 0,25%.


I en kontinuer måling med det velkendte klokkeformede normalfordelte histogram, er sandsynligheden 0,8% for at gøre det dårligere end AGM. Langt under de 5% i venstresiden (af histogrammet) som normalt er skæringspunkt for om forvalter blot er uheldig forvalter (>5%) eller om forvalter er signifikant uheldig (<5%).


Dvs. AGM=0,8% betyder statistisk, at AGM har forvaltet negativt, og klart udover hvad der kan tilskrives uheld.


Min vurdering er, at ryger NAV under 50 med uændret marked vil investorer lede efter gruppesøgsmål mod fonden. Nøjagtig s0m med Jyske Invest Hedge Markedsneutrale Obligationer, der kollapsede i 2008-2009, og endte med at koste Jyske Bank DKK500mio i erstatningskrav. Uagtet at AGM fonden er i et andet juridisk regi.


T


PS...'Sharpe Ratio' er sat med '' på, da risikojusteret afkast og Sharpe Ratio er forskelige. Den officielle Sharpe er en teoretisk størrelse. Praktikere bruger blot udtrykket om risikojusteret merafkast

403 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page