top of page
Søg

ATP - NU EMNE I SAMRÅD

I den anledning har jeg lige dykket dybt ned i ATP's rapporter ATP trækker deres "intralån" ud af balanceopgørelsen. Kun lån/udlån med eksterne parter er med (repo/reverse) + andre finansielle derivater (swaps, optioner etc.)..Det er markeret i orange. ATP kan IKKE gå konkurs. Teknisk set. Kun 2 finansielle institutioner har det privilegium og det er Nationalbanken og ATP. Hvorfor? Fordi deres långivere (vi låner alle, SKAL, penge ud til ATP i en lang periode bundet). Banker låner ud til Nationalbanken men kan altid serviceres med printeren. Selvsagt har hverken Nationalbanken eller ATP solvenskrav, som alle andre finansielle indlånsinstitutioner. Men, at man har en garanti fra ATP og Staten for en fremtidig ydelse betyder jo altså ikke man får en. Spørg bare Poul Nyryp om 'Efterlønsgarantien'. Kommer Staten en dag sammen med ATP grådkvalt og siger 'alle garantier er aflyst fordi setuppet ikke virker længere' ja så er der ikke så meget du kan gøre andet end at tage høtyven frem. Inden det kommer så vidt, at "Egenkapitalen", de sidste 94mia smutter, skal markedet ned 30-40% på aktier og/eller særligt OAS rentespænd udvide sig (realkreditspænd og mest mod Swapkurven). Det så vi i UK for alvor hvor galt du kunne gå i oktober. Og selv skulle det ske, det scenarie, så kan Finanstilsynet selv bestemme værdien af passiverne, hensættelserne, i dag. De kan ganske enkelt på dine vegne sige at dit afkastkrav (for den garanterede ydelse) ikke længere er stats/realrenter, MEN kreditrenter eller endda aktieafkast. Principielt kan Finanstilsynet egenhændigt banke garantierne i bund. Dvs. de ca. 600mia der resterer efter 2022- rentestigningen, kan bankes i bund ved at skrue på teknokratiske knapper.


Opgørelsesrenten, eller simpelthen "diskonteringskurven" Det gjorde man i forbindelse Finanskrisen af samme årsag. Altså kun i facistiske Stater og i Pensionskasser med Staten på sidevognen kan man uden videre antage at investor (dig) nok pludselig kræver et højere afkast, forretning, hvorved (nutids)værdien i dag kollapser. Du skal have mindre ud i dag for at få samme garantiydelse om engang i fremtiden. Uanset hvad er ATP med denne runde af opmærksomhed kommet massivt under pres, da de ved befolkningen holder øje nu. Bemærk i tabel 1 at 2022 resultatet ikke officielt indeholder alle poster som det du kan se for 2021. Derfor er opdelingen mellem "Investeringsportefølje" og "Afdækningsportefølje" ganske usikker. (men med gearing 3,6 uden balanceafstemning) Bemærk hvordan egenkapitalen altså er faldet fra de 159mia til nu 94mia. I alt ca. 65mia (og ikke 73 som jeg skrev den anden dag da jeg trak noget ud, nemlig SKAT, men skat er en del af afdækningen)

Gearingen var 2,6 i 2022. Gearing forstået som gearing af formuen i bonuspotentiale (de-facto egenkapital) i en investportefølje med on-balance 70%-80% 'aktie' risiko. Derfor blev tabet også ca. 45% på egenkapitalen. Ikke i porteføljen på EGENKAPITALEN. /T
10 visninger

Comments


bottom of page