top of page
Søg

DANMARKS BEDSTE AKTIEFOND - MEN HVORFOR, ER ET MYSTERIUM

I kan kigge langt efter den Danmark's suverænt bedste aktiefond på Morningstar og andre officielle steder.


Fonden ligger nemlig hos Kapitalforvalteren Investering og Tryghed. En unoteret fond, men ikke desto mindre handlebar ved kontakt.


Inden det lyder som reklame må jeg hellere igen pointere, at jeg ikke 'ghostwriter' bankers produkter.


Men, jeg føler mig nødsaget til at komme med dette indlæg, da I&T, som selskabet kalder sig, kører aggressive kampagner i de store dagblade i disse dage og uger.


ANYWAY. Afkast på deres Danske/Nordiske aktiefond er siden 2009 ca. 19% p.a. efter omkostninger, mod deres MSCI Nordic benchmark på ca. 15% p.a.. Alt ialt akkumumuleret 820% mod 465% på, hvad der svarer til 12,5 år (150 måneder). Eller, 920.000kr idag i fonden mod 565.000kr i 'benchmark' på en 100.000 investering i januar 2009. Endda før indeksomkostninger i en fond på MSCI Nordic.


Det svarer til minimum 4% p.a. merafkast. Det har jeg ikke set de sidste 5 år på nogen fonde i DK.


Problemet er dog, at I&T ikke forklarer, hvordan dette tilsyneladende helt groteske resultat er opnået. Læse vendinger om eksperter og solidt nærværende kendskab til Nordiske selskaber er standard marketingssnak.


UNDERSØGELSE

Derfor har jeg screenet deres resultat med de modeller/metoder videnskaben nu har at gøre dette med. Forskellige såkaldte faktormodeller, der prøver at snuse efter risiko i fonden som benchmark ikke har. Eksempelvis relativ høj beta. Dette er relevant fordi i længden er øget risiko en gratis (forventet) afkastomgang, når vi ikke justerer korrekt for disse typer risici..Altså kaldet faktorer.


Den bedste model jeg har kunnet finde er en 5-faktor model, som forsøger at forklare fondens afkast ud fra beta (ekstra markedsrisiko), Small-Cap, Value, Momentum og Kvalitet.Men, selv efter denne models kørsel, er jeg i granatchock. For modellen er absolut stærk rent statistisk med over 90% forklaring, og samtidig er udfaldet såmænd, at merafkastet IKKE kan forklares ved hjælp af skjult risikotagning i fonden. Ingen særlig Small-cap gevinst, Value gevinst etc. (se de grønne søjler)


Faktisk fortæller modellen, at korrelationen til markedet er lav og beta er lav (under 1). Det betyder, at den såkaldte 'Alpha' er hele 6% p.a., som er det reelle resultat forvalteren har lavet. Det er 2%-point mere end det "officielle 4%-merafkast", fordi forvalteren har brugt mindre betarisiko end benchmark.


Men, hvad der præcist er inde i alpha, ved vi ikke. Og det fremgår desværre heller ikke af hjemmesiden.


Bemærk: De grønne søjler summer til porteføljeafkastet p.a. Det kaldes dekomponering. Alpha er den "risikojusterede gevinst" og de andre faktorer er risikofaktorer, som der skal korrigeres for.

14 visninger0 kommentarer

Коментарі


bottom of page