top of page
Søg

DET BALANCEREDE VALG AF AKTIVER I DANMARK - HVOR OG HVORFOR?

Når det kommer til at sammensætte sin portefølje/formue mellem forskellige aktivklasser står de fleste af. Det er pænt kompliceret. Eller er det?


Generelt kan de fleste private investorer nok indtænke en balance mellem en aktieandel og en kontantandel i eet depot, som eksempelvis 100%/0% aktier/kontanter eller 50%/50% mellem aktier/kontanter. Konkret eksempel: 50% af en OMXc25 ETF fond og 50% i kontanter.


Det giver nøjagtig 50% risiko i forhold til OMxc25 indekset. Er afkastet på kontanter i depotet 0% vil afkastet på hele depotet være 50% af OMXc25. Faktor 0.5. Strategien om end den er gennemsigtig har dog en væsentlig svaghed i og med der findes andre sammensætninger med obligationer og andre aktivklasser, der giver et højere forventet risikojusteret afkast.

Kommer det til de lidt mere udvidede sammensætninger med obligationer, valuta, råvarer etc. ja så knækker de fleste nakken. Og med rette.


Bla. derfor har de danske produkter i dette felt, det da også svært med at samle formue, AuM. I hvert fald fraregnet de fonde som automatisk for tildelt formue via Private Banking ordninger, hvor kunden blot er passiv medspiller i beslutningsprocessen om fonde.

Et andet forhold kunne være at obligationer, som disse fonde indeholder generelt bare ikke appellerer til private investorer, uagtet ellers fine akademiske forklaringer på rationalet. 0-1% i afkast før inflation og skat!


Måder at tilgå balancerede løsninger : Multi-Asset

I Danmark kan den balancerede løsning med obligationer ('bonds') mm. tilgås på 3 måder.

Eksempel 1: Egenforvaltning. Køb 1 blandet Multi-Asset fond. BlackRock Ishares har 3 superbillige Multi-Asset fonde. Nordnet har netop lanceret deres familie One med 3 børsnoterede risikoprofiler. Ligeledes har Sparindex og June, Danske Bank blandende fonde der kan handles på fondsbørsen. Risikoprofilerne er fra lav aktieandel til høj i fondene. Man behøver kun een Multi-Asset hovedfond.


Der er fonde under fondene i såkaldt Funds-of-Funds strukturer. Så diversifikation forstået som naiv risikospredning er ikke et tema. Den er 100%.

Eksempel 2: Egenforvaltning. Køb 2 'rene' fonde (aktier+obligationer). Køb 50% ETF Ishares MSCI World AC og 50% Ishares Bond fund. Vælg selv din andel mellem dem, og rebalancér evt. hver 6. måned eller hvis aktiemarkedet har ændret sig med +/-20%.

Eksempel 3: Ekstern forvaltning. Hvis man ønsker en automatiseret proces med eks. månedlig nyt indskud i den oprindelige profil (60/40 måske), kan man gøre det via de såkaldte digitale investeringsservices som Nordnet, Nordnet og Nora. Men reallokeringen ind i fonden af dit månedlige indskud er alt du betaler for i disse services. At de i nogle tilfælde har en halvårlig rebalancering og aktiv forvaltning af hele fonden er mest af alt marketing.


Det har i øvrigt også kun ringe værdi for investor. Det tager 10 min hver måned at lave 2 handler i dit depot for. 6000kr i Ishares Aktier og 4,000 i Ishares Obligationer. Fondene ligger endda klar i dit depot så bare tryk "køb".

Anyway, i tabellen har jeg forsøgt at opstille de bedste muligheder i Danmark ud fra de mest relevante kriterier for afkast og risiko. Hvad med ESG? ESG indgår i alle produkter i varierende grad men vi har ikke et entydigt nøgletal at sammenligne på.Hvis man selv kan forestå handel mellem 2-3 ETF'er vil jeg klart anbefale at gøre det selv, og måske kigge hvert kvartal om den ønskede andel stadig er nogenlunde som man ønsker. Der skal meget til at det rykker i andelen så det har stor afkastbetydning. Det giver også fleksibilitet til selv at tage risiko på og af i takt med, at man bliver bekymret eller det modsatte.


Hvis man ikke gider at fedte med de ETF'er så vælg 1 ETF i BlackRock til 0,25% i ca. ÅOP.


Hvis man gerne gerne vil have den automatiske overførsel fra sin lønkonto til een, der handler, så mener jeg Nordnet er det bedste bud til 0,5% i ÅOP og hvor fondene med afkast og risiko kan følges på nettet. Det kan man ikke i Nord Investment som ikke er fonde. Her er du bundet af deres service, egne beregninger og rapporter. Du kan således heller ikke i dit depot købe en ny supplerende fond, og aggregere dine eksponeringer, da du ikke ved hvad der ligger i Nord Investment. Eller Nora for den sags skyld. Og det er en stor svaghed.


T

201 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page