top of page
Søg

'FASTKURSPOLITIKKEN' - NØDVENDIGT ONDE I NETOP DANMARK

FASTKURSPOLITIKKEN (FKP) i Danmark er blevet det nærmeste vi kommer på en religiøs institution i samfundsøkonomi. I det sekulære offentlige samfund.


‘MAN’ er ikke helt stueren, hvis man kritiserer instrumentet.


KRISER i Danmark har dog siden FKP's undfangelse under den borgerlige regering i 1982, alligevel afstedkommet sporadiske diskussioner om politikkens samfundsøkonomiske hensigtsmæssighed.


Nu står vi der igen. Foran måneder eller kvartaler, hvor Nationalbankens flamboyante instrument IGEN kan få en særdeles afgørende rolle i dansk økonomi og for danskere. Hvorfor? Fordi FKP instrumentet i al dens støvede brede folkelige forståelse, er en enorm turbo under fronthjelmen i dansk økonomi. Når det går særdeles godt i økonomien, OG når det som nu, i efteråret 2022, måske står til at gå galt igen pga. inflation og krig endda ovenpå 12 års historisk boblepris i ALLE aktiver.


Mere om det om et par linjer.


I 40 år, som netop fejret i NB har FKP været en for de fleste usynlig hånd, der har tjent sit formål. At sikre valutakurspariteten eller båndet mod D-MARK og senere EUR. I de forgangne nu 2080 uger siden 1982, har vi diskuteret relevansen af FKP på baggrund af i måske sammenlagt 6-8 ugers Markeds- og NB aktivitet. Ikke mindst i de 4 uger i efteråret 2008 (Finanskrise I) og i 2015 (Schweiz opgav deres paritet).


STABILISERINGSMEKANISME I ØKONOMI? Nej, FKP er som instrument, som aktiv FX forvaltning, alt andet end stabiliserende.


TVÆRTOM, det er et PROCYKLISK instrument og altså ikke som det opfattes i offentligheden, et KONTRACYKLISK instrument.


FKP kontracykliske valutamekanisme er en pro-cyklisk økonomisk mekanisme.


LOGIKKEN? Ja det er at flydende valutakurser, dvs. uden Statens indblanding, sikrer ligevægt i samspillet mellem vare-service transaktioner og finansielle transaktioner. Med flydende valutakurser er betalingsbalancens løbende poster i en periode pr. definition i eg. EUR, nøjagtig lig med de finansielle (finansierings) poster. EUR 10mill. salg (nettoeksport) af medicin i Novo Nordisk A/S modsvares af Novo's fordring på en EUR konto i en udenlandsk bank. Men, i denne handelsproces efterspørges DKK, da Novo 'afregner' i DKK som dansk selskab. Stiger DKK for meget på markedsvilkår kan Nationalbanken købe måske 2mill EUR (salg ca. DKK14mill) af Novos EUR beholdning. De EUR 10 mill. nettoeksport ender således med at være finansieret af EUR 8mill. via Novo selv og EUR 2mill. via Nationalbanken.


VENTILEN, som flydende valutakurser er, lukkes dermed, hvorved der opstår økonomisk pres indefra. Eks 1: Dansk økonomi buldrer. Udenlandske selskaber køber varer-service (med EUR) og udenlandske investorer kaster sig ligeledes over aktier pga. relativt godt afkast versus udland. Her SKULLE valutakursen, uden ventil, korrigere for at gøre det dyrere at handle i DK. Men, Nationalbanken holder altså valutakursen kunstig billig, hvorved at presset på aktier fortsætter og dansk økonomi. (Pro-cyklikalitet). Samme den anden vej med modsat fortegn.


MEN, NOVEMBER 2008


FINANSKRISEN I 2008 lagde nemlig voldsomt negativt pres på DKK mod EUR. Såmænd ikke pga. klassisk valutaspekulation, men pga. defensive handlinger i indenlandske inst. porteføljer, hvor "korte" EUR/DKK positioner blev nedlukket i forbindelse med kollapset i danske boligobligationer! FKP forstærkede den negative spiral, da NB hævede renten markant der, hvor ECB faktisk sænkede .


PANIKKEN var udløst og Regeringen måtte søsætte hjælpepakker og tvungne REAL opkøb i DSP.


En FLEX auktion lurede nemlig lige om hjørnet, som med 5%+ kunne have kvalt landet. Vurdering dengang.


DET er netop den mørke og ukendte bagside ved FKP. Den pro-cykliske impuls, som virker begge veje og måske særlig asymmetrisk tungt under negativ uro.


MED en dansk økonomi, som i forvejen er institutionelt pro-cyklisk (uagtet Statens overførselsindkomst 'udligning'), qua rentens følsomme link med korte lån og boligpriser, ja, så virker FKP som benzin på bålet i en ’accelerereret boom-bust situation’.


FORSIDEN? Det anføres, at FKP skaber stabilitet GENERELT, dvs. i de lange perioder UDEN store kriser. Er DET så korrekt? Det ved vi faktisk ikke, men det er meget sandsynligt, at den langsigtede stabilitet siden 1982, ‘blot’ skyldes inst. tiltag for at UNDGÅ FKP aktivering.


Eg. disciplineret Finans- og inflationspolitik. Så FKP kan siges at være i hånd med stabilitet, men måske ikke med den kausalitet folk tror.


SÅ, med beskrivelsen ovenfor er det også selvforklarende hvorfor, at der er så meget fokus på FKP i disse uger i efteråret 2022. Ikke kun pga. jubilæet 1982-2022, men fordi det trækker op til at instrumentet igen kan få en mulig grim hovedrolle SKULLE en Finanskrise II udløses med også kreditproblemer. Der var optræk til dette, en forvarsel, i oktober 2022, da Credit Suisse kom i problemer og Danske Bank og Jyske Bank eksempelvis tabte 10-12% intradag på fondsbørsen. Derudover eksploderede boligrenterne i DK, som åbnede for både 6-7% lange boliglån til kurs 100!


STADIG EN GOD IDE SÅ? JA, men ikke af direkte økonomiske årsager, men fordi det i en lille åben økonomi, kan være 'farligt' at have frådende politikere (og departementschefer!) til direkte at påvirke renter, valuta og indirekte eg. boligpriser.


ARMSLÆNGDE gælder ikke i valgkamp. SLET ikke i valgkamp.


FKP er et et nødvendigt onde i måske NETOP DK.


DET viste #FV2022
64 visninger

Comments


bottom of page