top of page
Søg

FIRST NORTH: IPO DELTAGELSE ELLER xBULL-CERTIFIKATER?

Der har været meget snak og skriv om First North (FN) og IPO’s de seneste måneder i lyset af kritiske nedjusteringer, annullerede noteringer og forvirring om begreberne afkast og risiko på markedspladsen.


I sidste uge viste jeg i @aktivpassivfonde på Facebook samt her på LinkedIn flere analyser af, hvordan FN som index har leveret spektakulær underperformance i forhold til et passivt markedsbenchmark udmålt ved Sparindex OMXc25 fonden.


En portefølje, som rebalanceres ligevægtet på officielle lukkekurer over 3 år med max 44 selskaber og minimum 16 selskaber, har således givet -20% i afkast med Sparindex oppe med ca. 80% i samme periode. Har porteføljen ’deltaget’ i de 28 nye IPO’s på udbudskurs, er resultatet dog lidt bedre med -10% siden 2018.


Men, hvad med investor på een tilfældig IPO blev jeg spurgt?


Hvad er det for en risiko og afkast (profil) investor kigger ind i, når der ”tegnes aktier” ?Det ses i figurens øverste tabel. I tabellen ses, at 1-dags IPO resultatet (fra udbudspris til 1. dags lukkepris), har et gennemsnitsafkast på 36% på tværs af de 28 selskaber. Men, med en voldsom skæv risiko omkring dette estimat, således at medianinvestoren ligger med afkast under 4%. Fordelingen er venstreskæv med få særdeles stærke IPO’s til at trække gennemsnittet op. Bla. Impero.


Følger vi alle IPO’s med minimum 3 måneders fortløbende afkast fra IPO-dag, så er resultatet 84% i gns. afkast, og igen med voldsom risiko og medianafkast på ’kun’ 16%. Bemærk i øvrigt den store forskel om investor er med på IPO eller først handler dagen efter på lukkekurs (tabel 2)


Hvis man endelig er med på FN så gør det på IPO.


Er det så godt målt på afkast og risiko? Det kan vi bla. teste ved at sammenligne med en risikoneutral position i OMXc25 for den vilkårlige IPO deltagelse.


Som det ses af tabellen kræver det en meget høj gearing at kopiere risikoprofilen fra et vilkårligt IPO selskab. Fra 2-3 måneder kan investor få bedre resultater ved at købe en x8-x10 gearet bull-certifikatfond på Nordnet. Dog er 1. dags IPO risikoen ikke sådan at replikere med en gearet fond.


Hele 85 gange skal OMX således geares over IPO dagen, hvis risikoen skal være identisk, men det betyder samtidig for mange ”konkurser” i certifikatet, og dermed også en risikoprofil, der er FOR skæv. Trods alt. Men gearingen fortæller noget om hvad investor kigger ind i.


Med så stor risiko bør investor generelt ikke fokusere på de gennemsnitsafkast branchen for ”Certified Advisers” altid lægger ud. At 3 selskaber ud af 28 har lavet +150% på 1.dagen hjælper ikke investorerne i de 25 andre selskaber særlig meget.


Selv med gennemsnitsafkast er x10BULL at foretrække frem for en vilkårlig IPO. Det giver sikkert også samme kriller i maven eller andet, at købe 100.000 i x10Bull som 100.000 #Speedrecruiters. Der er i øvrigt også sikker deltagelse i certifikatet. Ingen overtegning eller annullering af fonden.5 visninger

Comentários


bottom of page