top of page
Søg

FORMUEPLEJE A/S I BØRSEN- GROTESKE AFKAST OG IRRATIONELLE OMKOSTNINGER!

Opdateret: 7. aug. 2022


Facebook gruppen @aktivpassivfonde, har i lang tid analyseret Formueplejes fondsfamilie af AIF'er, hvor private investorer deltager i en højeksplosiv, uigennemsigtig og irrationel dyr forestilling.


Kernen er et gearet væddemål på rentespændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer. Det såkaldte "Option Adjusted Spread" (OAS), som er et modelteknisk udtryk for det gennemsnitlige rentespænd mellem real-stat, og som i øvrigt, for de konverterbare obligationers vedkommende, ikke kan identificeres, medmindre en avanceret model for netop låntagers konverteringsadfærd anvendes.


OAS, som altså er kernen i Formueplejes porteføljer, kan ikke blot ikke observeres, det kan heller ikke beregnes, medmindre et stort sæt af antagelser sættes i søen i en statistisk rente- og konverteringsmodel. OG, forudsat at modellen er korrekt.


OAS er derfor heller ikke en naturlig størrelse i økonomien, hvortil stationære (mean-reversion) forventninger kan tillægges. Ja faktisk er OAS blot en residual, der dækker over alt det i obligationens pris, der ikke kan forklares med statsrenter, når der er justeret for forventet konverteringsadfærd måske 30 år frem.

Men, ikke bare Fokus fonden (se artikel), som er rene obligationer har tabt massivt. Også flere af de andre fonde med aktier, som eksempelvis flagskibet Penta, har lidt voldsomme tab. Ikke bare i år, men i mange år i træk i forhold til et benchmark Formuepleje selv definerer.


Formuepleje anvender Fokus fonden sammen med Penta fonden i private kunders Private Banking porteføljer. Fokus, som det "defensive" og Penta som det "aggressive" element i en lineær kombination, afhængig af kundes risikoaversion. MEN, med underestimerede antagelser for risiko, og overestimerede antagelser for afkast.


Disse porteføljer betaler kunden for skjult nede i fonden - ikke faktureret. Ca. 2% på Fokus svarende til 6 gange en alm. obligationsfond i DK og 3% for Penta svarende til ca. 2 gange en alm. aktiefond i DK og 10-15 gange en ETF. Det er endda uden ekstravederlaget, som kommer oveni som følge af primært markedets udvikling.


Penta har alene de sidste 3 år overført ekstra ca. 1mia til FP-ejerne for markedets udvikling. TRODS voldsomme negative relative afkast (forvalterevner).


Så investering i Formueplejes AIF fonde er fuld risiko på en uobserverbar størrrelse, der beregnes ud fra et stort sæt af antagelser om renteudvikling og låntageres konvertering de næste måske 30 år, og ikke er funderet i en naturlig ligevægtstørrelse.


I 2008 så vi hvor stærkt det går på disse fonde, da Penta var nede 90% før ankomsten af livgivende hjælpepakker.


Note: Jeg har ikke noget med artiklen at gøre. Som i andre aviser og magasiner, har FP's presseafdeling gjort deres arbejde godt. Kritik betaler man sig fra. Som eksempelvis vederlagsstrukturen, der blev holdt tæt med i årevis. Den nye lov i januar som forbyder hurdle rate på 0% kunne FP dog alligevel ikke betale sig fra.183 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page