top of page
Søg

Gigantisk ekstravederlag uden performance hos Formuepleje A/S

Mens vi stadig venter på de nye #ESMA reglers implementering i Danmark angående performancevederlag (ekstra ÅOP) på investeringsfonde solgt til private, må vi bare konstatere, at Danmarks dårligste aktiefond i 2021 igen spinder guld på vederlagsmuligheden.


En runde mere til +100mill. indtjening pga. markedsstigning alene.

Således er #FormueplejePenta år-til-dato nede med relativt 15%-point i forhold til deres benchmark, men oppe absolut med 13% i afkast i forhold til 31.12.20.


Så hvis vi fryser året nu kan Formuepleje A/S alene for Penta fonden tage 10% i fee af de 13%-afkast som ekstra skjult 'ÅOP' på 9mia i nettoformue.

I alt DKK 120 mill. i ekstravederlag fordi Fonden har skabt 13% i afkast og benchmark 28%. Incitament?


Samlet ÅOP for Penta i 2021 ender vel derfor med omkring 3,5-4% trods stærk underperformance.


Men, hvis man så tror at året lige skal slutte først er man forkert på den.


For Formuepleje benytter sig af en tvivlsom praksis, som vi ved heldigvis bliver ulovlig med ESMA's regler fra januar 2022, nemlig ved at opkræve vederlaget ofte i takt med afkastet i fonden. Formuepleje stryger således gevinsten på vederlagsoptionen (hvis den er positiv) hver måned. Sidst var i juli 2021. Det kaldes krystalliseringsperioden og den er minimum 12 måneder fra 2022.Som udgangspunkt og i fravær af lobbyister og tøvende tilsyn.


Så mao. de 120mill., ja, de er faktisk allerede i kassen og låst, også selvom markedet falder 50% herfra til nytår. Vel at mærke ikke Penta fondens kasse, men ejerne i Formueplejes kasse.


Det er den type gratis option EU/ESMA vil have ændret fra 2022 så 'ekstravederlag performance' måles mod et konsistent risikobenchmark og maks 1 gang om året. Desværre har #Finanstilsynet stadig ikke meldt ud hvilke fonde i Danmark der er "in scope".


Formuepleje måler generelt deres AIF højrisikofonde mod kontanter. En sand pengemaskine som retfærdigvis også andre i byen benytter,


Bemærk: Årsagen til Penta's massive underperformance ligger i fonden #FormueplejeFokus, som indeholder det gearede obligationselement for Penta. Danske Realkreditobligationer har tabt markant versus Statsobligationer renterisiko hedget. 'Fokus' er derfor nede med 20% i absolut afkast.


Netop denne enorme bruttogearing i kredit fortæller også en historie om at det er mere beta end forvalterevner, der driver performance og altså trigger vederlagsoptionens værdi.


33 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page