top of page
Søg

GROV ETF VILDLEDNING: FINANS.DK OG DANSKE BANK

En anden artikel jeg bliver nødt til at tage op er den vedhæftede, som i kan læse uden link.


@SørenJensen i Facebook gruppen #aktierobligationerlaan tog den op tidligere på ugen, men jeg synes ikke helt den fik den opmærksomhed den fortjente. Så nu prøver jeg lige her også.Det første i skal bemærke er, at denne artikels kritiske indhold om ETF'er, også blev skrevet i danske medier i marts 2020 under kollapset. Af danske banker. Og derefter sendt ud til bankernes private formuekunder, som forklaring på kollaps og henvisning til at aktive fonde er safe-haven versus ETF. Ligeledes er historien kommet i Finans/Invest af......banker..Aktive fonde forvaltere.


Hvad er så den overordnede fortælling i artiklen? Ja, det er, at ETF'er qua deres massive AuM succes og institutionelle konstruktion, udgør en hypotetisk, men systemisk risiko, da det i NOGLE dele af forskningen argumenteres for at der er en pro-cyklisk effekt i ETF'er, som altså trækker markedet ned og op med stor hastighed.


Cyklikaliteten kommer primært som følge af, at investorer køber og sælger hele indeks via ETF'en også i "noice" handler. Kortsigtet spekulation.


Det kan vi diskutere på teoretisk plan. Under alle omstændigheder er pointen, at det er en hypotese og, at myndighederne da heller ikke tillægger nævneværdig sandsynlighed for den systemiske risikos faktiske udfald. I hvert fald har indeksfonde og ETF'er samme regulatoriske krav.


Lidt det samme som, at sige at der i ETF'er MÅSKE er en atombombe, men under alle omstændigheder med uendelig lille sandsynlighed for eksplosion.


Det som artiklen her dog primært gør galt er det følgende:


For det første skrives der om den hypotetiske risiko på ETF, men ikke indeksprodukter eller aktive produkter. For det andet, og det er der filmen knækker mener jeg, som i marts 2020, så benytter Danske Bank igen lille lejligheden til at fremstille aktiv forvaltning, som det hvide får, der bare spises af en ond ulv.DB går simpelthen ind i artiklen og bruger den hypotetiske risiko til delvis at forklare tab på deres egne aktive fonde, og samtidig profilerer aktive fonde der må man forstå er uafhængige af systemiske risici eller impulser.


DB får det udlagt som om, at aktive fonde ikke har noget ansvar for kollaps, og sekundært at aktive fonde er der man skal investere med den hypotetiske risiko fra ETF'er.


Det er grove løjer. Det er det altså.


Som i 2020 er der dog ingen kommentarer til aktive fondes rolle i systemisk risiko trods, at de typisk har 80-90% af indeks i deres porteføljer. Eller ikke indeksfonde kommenteres. Kun ETF som DB ikke sælger.


Jeg mener ikke det er ikke rimeligt at koble en lyserød fortælling om aktiv forvaltning på ETF's hypotetiske systemiske risiko. Som nok ikke, hvis det bliver aktuelt, går det aktive depot forbi.


Men generelt misbrug af Rangvid i artiklen.T

63 visninger0 kommentarer

Comentarios


bottom of page