top of page
Søg

HVAD ER 'AKTIV FORVALTNING' IDAG VERSUS FOR 15ÅR SIDEN?

I manges øjne er aktiv styring af porteføljer et levn fra fortiden. En dinosaur der stadig går rundt på planeten og unødvendigt spiser folks formue.


For hvordan kan et forretningskoncept eksistere i praksis, når det ikke eksisterer i teori og filosofi, som forventet værdiskabende ydelse for forbrugere?


Ja, det kan det selvfølgelig, hvis den praktiske forretning har vist historisk, at ydelsen faktisk HAVDE værdi for kunden.


Men, det HAVDE den ikke, udover i insignifikante og usystematiske enkelttilfælde hist og pist.


At banker i dag stadig kan trække 2-4% p.a. omkostninger for denne særskilte ydelse er således et paradoks, som sandynsligvis kun kan forklares ved den aktive forvaltnings historiske og unikke rolle, som faktisk GAV værdi for kunden.


Nemlig sammensætning af diversifierede strukturer. Men, det er altså et overstået kapitel i 2023.


For den værdiskabende del af ydelsen handles mere eller mindre gratis i dagens marked via #ETF'er eller indeksfonde, samt intuitive adgange til gratis online værktøjer.


Så tilbage står den del af det aktive #ÅOP-bidrag, som vedrører det såkaldt forventede riskojusterede merafkast, det famøse "slå markedet" koncept, der altså ikke eksitererer i teori og heller ikke kan udledes af historikken


Derfor opererer banker, da heller ikke selv med dette bidrag til afkast i deres egne forventninger. For det KAN man ikke, og for pensionskassers vedkommende, MÅ IKKE!


Hvorfor?


Fordi det filosofisk simpelthen ikke giver mening for den menneskelige hjerne, at en aktør, SYSTEMATISK har en indsigt millioner af andre aktører ikke har.


I praksis, det vi kalder ex-post afkast, vil der altid være en normalfordeling omkring realiserede afkast blandt alle aktører, så nogen slår markedet- også risikojusteret, men uden systematik.


Desværre er der en klar tendens til at ydelsen, aktiv risikojusteret merafkast, 'brandes' som var det en option, hvor den høje ÅOP så er en slags præmie, ikke ulig en forsikring mod brand, hvor mer-ÅOP altså er præmien.


I virkeligheden er "optionen" ikke en option, men en 50%/50% chance for at vinde, som at tabe samme beløb.


Det gælder ALLE forvaltere, ALLE fonde og ALTID


Argumentet vi også hører ofte, som forsvar, for den "aktive omkostning", er noget med personalesiden. Sådan fungerer prisdannelse bare ikke i et EU konkurrencemarked.


Varlsberg kan ikke bare ansætte 1000 nye ansatte og sætte prisen op til 150kr per flaske med henvisning til højere omkostninger. Eller jo det kan de, men så er der ingen afsætning.


DET er der bare i investmarkedet.


Derfor HAR vi da også stadig aktive fonde i dag.


Private kunder, som er dem der er i aktive fonde idag, forstår simpelthen ikke ydelsen. Det ved vi.


Og, dermed heller ikke alternativet, som ellers de-facto har markedsprisen, fordi denne afspejler ÅOP'en på netop DET der giver værdi:


Diversifikation i porteføljen.


Altså :


En aktiv fond skal koste det som en indeksfond.0 visninger
bottom of page