top of page
Søg

HVAD KAN 45ÅRIGE FORVENTE I PENSION SOM 71ÅRIGE - SAMMENLIGNING?

I 2019 udkom en længe ventet tung rapport fra Konkurrencestyrelsen om den danske pensionssektor. En næsten 400 siders bandit med gennemgribende kritik af de høje omkostninger, der ingenlunde stod (står) mål med de potentielle skala-eller stordriftsfordele, som er hele ideen med et frit konkurrencemarked med løbende fusioner og overtagelser. Kun på det mikroskopiske omkostningsbidrag fra adminstrationsbegyret var der trods alt lidt kroner at hente. Kroner der dog har 0-effekt for andre end måske en nyopstartet ordning uden indskud der stopper efter 5 år. 500kr i admin sparet om året, rykker ikke det store i RIY omkostningsprocenten på en formue på 2mill der er investeret i 100% 1,5% RIY aktiefonde i 30/40 år. Lige præcis investomkostninger, har nemlig vist sig ufølsomme overfor antal medlemmer og medlemmers individuelle og kollektive formue. De følges 1:1. 1mill i pension koster 15.000 og 2mill. koster 30.000 (KTFS 2019, ATP 2019). Hverken denne rapport, løbende kritiske analyser i lette tidsskrifter og forbrugermagasiner ændrer meget. Selv en ATP-analyse (2019) fremstillede et de-facto index-alternativ som viste ca. op til 42% mere pension på samme risikoprofil. Ingen opmærksomhed. Og, det ER et paradoks. For det er i virkeligheden det tætteste forbrugere kommer på en risikofri omlægning, og så endda af det største aktiv (i gennemsnit) i deres liv. Jeg skal ikke gå videre med paradokset her, men blot på vegne af de 45 årige idag vise, hvor meget de kan tjene ved at lave omlægningen fra en markedsrente ratepension i en kommerciel pensionskasse til et depot uden for pensionssektoren. Og, for at det ikke skal ende med det sædvanlige, at "Kasser" jo har MULIGHED (50%/50%) for at lave aktivt afkast, hvorved diskussionen lukkes, så ER der taget højde for det. Figuren viser i fremtidskroner ved pension som 71 årig, hvad formuen er blevet til antaget forskellige pensionstørrelser i dag (0-3mill) og en løbende indbetaling svarende til maxloftet (efter AM-BIDRAG) på ratepension i reale termer. Dvs. loftet hæves over tid med inflationen. På pensionsordning og egen-ordning med identisk risikoprofil. Dvs. simpel allokering mellem en 1 aktiefond og 1 obligationsfond 1 gang om året. Nedtrapning starter når kunde er 56 år. Alle antagelser er sektorens officielle egne, herunder, at der ikke er drift i risikojusteret merafkast. Omkostningsfunktioner er kalibreret med input fra 5 kommercielle selskaber i firma- og privatordning via faktaompension.dk. Det der er interessant udover, at den forventede formue er væsentlig højere på eget depot på tværs af startformue idag er, at selv med massivt held (max gråt niveau) kan den aktive kasse ikke indhente egen-forvaltningen. Det er enorme beløb vi snakker om, og det er selvfølgelig paradokset, at danskere bredt ignorerer den mest lavhængende frugt i husholdningen alt imens der højlydt skældes ud over mælkepriser i Netto. T

Aktivér for at se et større billede.0 visninger
bottom of page