top of page
Søg

HVAD KAN VI LÆRE AF 1. GENERATIONS MARKEDSPENSION

PENSIONSDANMARK DIREKTØR, Torben Möger Pedersen, er netop gået af efter 30 år i spidsen, og altså cirka sammenfaldende med det antal år vi normalt forbinder med et livscyklusprodukt.


I hverfald gjorde på den tid i 1993, hvor leve- og pensionsalderen var forventet væsentligt lavere end i dag.


Derfor tænke jeg det kunne være interessant at se hvad en Pensionsopsparer (1993-2023) i et klassisk livscyklus markedsrenteprodukt egentlig har fået i afkast efter alle 'omkostninger' i form af PAL-skat, inflation, investerings- og admingebyrer. Dvs. ingen personlig kapitalindkomstskat ved pension indregnet i eksemplet med investering med fradragsberettigede midler).


Det er nemlig ganske sjældent, hvis nogensinde før, der har været fokus på den konkrete værdiskabelse i pensionsdepotet på kunde XX. I hverfald er det ikke data der er tilgængelige offentligt.


Pensionskunden har typisk fokus på det samlede beløb stående i depotet, dvs. inklusive den akkumulerede indbetaling. Det slører formentlig afkastet fordi mange, antager jeg, ikke tænker så meget over det akkumulerede porteføljeafkast i tidsvægtede %-termer, men har kun på kroneafkastet inklusive altså løbende egenbidrag.


Jeg har valgt at følge ”Rikke” som repræsentativ kunde (årgang 1958) for sektoren. Rikke er netop gået på pension i 2023 efter 30 år med en fradragsberettiget ordning på oprindeligt DKK 1mill.


En ordning i en hypotetisk markedsrente med regelbaseret nedskalering af risiko (aktie-obligationvægt) frem mod idag. Se de lodrette søjler som angiver rebalancering.


Fra 100% globale aktiefonde i 1993 frem mod 100% obligationer idag 2023.


"Rikke" indbetaler IKKE løbende.


Ordningen har trukket 1,25% i ÅOP i gns. løbende vægtet i perioderne mellem aktier/obligationer med 1,5% henholdsvis 0,75% ÅOP.


Globale aktier målt i DKK har givet nominelt 8,4% p.a siden 1993 og globale obli. har givet 3,7% p.a. også siden 1993. Begge inklusive udbytte (kuponer). En geometrisk præmie på ca. 4,5% p.a. for at påtage sig gns. aktierisiko mod gns. obli. risiko (ca. 5-7 års statsløbetid). Inflationen målt ved CPI i DK har været ca. 2% p.a.


I grafen øverst ser vi værdien af porteføljen (indekseret) efter 15%-PAL skat og inflation. Nederst samme graf MEN inklusive "Kassens" ÅOP.


KEY TAKE-AWAYS:


1. Den årlige reale formuetilskrivning er 2,9% uden ÅOP til "Kassen" og 1,6% med. Formuen er ved pension ca. 50% højere uden ÅOP. DKK 2,35mill versus DKK 1,6mill.


2. Risikoen i de sidste år kan være enormt høj trods lav aktierisiko. Valg af konkrete obligationsfonde afgørende. Inflationen er tilbage som parameter i risikostyring. Rikke tabte 15% af sin formue de sidste 2 år før pension, pga. fraværet af naturlige inflation hedges.


3. Forvaltning stopper ikke ved pension. Risikoen er der stadig. Faktisk er den lange tid (i gennemsnit 15 år) efter pension svær at forvalte pga. af ofte manglende direkte "regler".


Ellers noget spændende ved grafen?


T


2 visninger

Comments


bottom of page