top of page
Søg

HVOR MEGET ER DIVERSIFIKATION EGENTLIG VÆRD?


Alle taler om det, men få ved egentlig hvad diversifikation er for slet ikke at snakke om værdien af den for investor.


Når diversifikation anvendes her og der i offentligheden, bruges det ofte i samme kontekst som "simpel antals spredning". Det er bare ikke det finansfolk forstår som diversifikation. Men lad os lige tage sprednings begrebet.


Dette er et hårdt statistisk udtryk. Lad os sige, at der er 200 aktier (selskaber) i vores børsunivers og vi ønsker 1-25 stks med 100%-4% i hver. Alle selskaber antages at have samme forventede afkast på 6% og risiko 30%. Vælger vi 1 aktie med 100% andel forventes 6% i afkast med risiko 30%.


Men, vælger vi derimod 25 med 4% andel har vi stadig 6% afkast men kun 30%/25^0,5= 6% risiko. Jo flere aktier jo lavere risiko og til sidst er risikoen næsten 0..Det er Casinomodellen. Den måde de "låser kunden" og det forventede afkast til 100% sandsynlighed (til deres fordel). Et Casinos største frygt er at kunder spiller 1 gang og går. Drømmen er, at de spiller mange gange med samme beløb.


Er aktierne korrelerede og vægtene får vi højere risiko i eksemplet. Casino har været kendt i 1000 år og dermed også statistikken. Til gengældt i 1957, blev statistikken med modifikationer taget ind i hjertet af finans. Og der er den stadig. Markowitz diversifikationen og investorers nyttefunktion bestemt af KUN afkast og risiko. ESG og bæredygtighed fandtes ikke i 1957.


Jeg har vist det i en klassisk opsætning i grafen. Vi antager, at investor kun vil investere i et univers med Statsobligationer, High Yield obligationer og Aktier. Og kun med ETF for at have fuld diversifikation (Casinotanken) i antal aktier i hver aktivklasse.


Jeg har nu med markedets forventninger lavet 1.000 forskellige porteføljer, som alle giver 100% i andel (og ingen shorts), og hvor de 3 ETF fonde hver især er fremhævet med farver som 100% individuelle investeringer.


Det mest centrale i figuren er, at der øverst på 'parabolaen' er et stort sæt af porteføljekombinationer, som for hver risikoenhed er afkastmæssig overlegen i forhold til de kombinationer syd for.


Det er essensen i investering. Den efficiente rand. Hvis du er enig i markedet må du ALDRIG købe andre end der der ligger på randen. De er efficiente og afkast/risiko overlegne. Man bygger altså universet tillægger forventninger. Enten markedets objektive eller investors subjektive, og beregner alle porteføljekombinationer. Selve randen findes med en algoritme som optimerer afkast for hver risikoinput.De fleste private ligger inde med porteføljer langt syd for randen fordi de har enkeltaktier, høje omkostninger og for korrelerede fonde.


Nu kommer der så flere smarte ting i grafen.


  1. Ved at starte med ETF BOND kan man faktisk øge afkastet OG SÆNKE risikoen ved at allokere til aktier/HY. Hvorfor? lave korrelationer.

  2. Omkring risiko 7% og afkast 3% er Minimumvarians portefølje..Helt vest på i spidsen. Man må ALDRIG købe syd for den linje afkast 3%

  3. Ved at sælge en 100% HY fond og købe den kombination der ligger på randen øverst kan du hente 1% om året i afkast for samme risiko (ex. handelsomkostninger)


ETF Aktier står alene. Ja, fordi den har højeste risiko. Og da der ikke findes korrelationer over 1. kan enhver kombination med den kun blive lavere (eller det samme teoretisk).


Betyder det så, at 1 ETF Global Aktie fond er det smarteste hvis man ønsker aktierisiko på de 18%? Nej, det betyder, at der så skal eller kan inddrages nye aktivklasser med højere risiko.


Ingen professionelle aktive eller strategiske forvaltere anvender en ETF eller Indeks på Globale Aktier. Fordi så mister forvalter kontrollen over korrelationerne fordi vægtene er givet i indeks. Så typisk anvendes USA Aktier, Europa Aktier, Emerging Aktier og måske nogle sektor aktiefonde pga. særlige korrelationer.


Er det så en gratis omfang at hoppe op på randen? Nej desværre så er markedet teoretisk prisfastsat efter netop denne gevinst. Så det er i prisen. Det betyder omvendt, at du i princippet ikke kan gøre noget smart på finansmarkedet. Kun dumme dig ved at vælge en forkert kombination. Eller held.


T

19 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page