top of page
Søg

HVORDAN VIL OMXC25 REAGERE PÅ YDERLIGERE RENTESTIGNINGER?

(Advarsel: for dem der er lidt mere nysgerrige på finans end gennemsnittet)


Med krigstrommernes (måske!) værste larm er afblæst i mod øst på grænsen mellem Rusland og Ukraine, kan vi igen komme til at fokusere på det som i virkeligheden nok fylder allermest i de finansielle aktivklassers absolutte og relative prisfastsættelse. Nemlig den forventede renteudvikling i korte og særligt lange stats- og kreditrenter.


"Hvordan Vil OMXC25 reagere...." er naturligvis et stærkt, ambitiøst og delvist naivt udtryk i overskriften, al den stund vi jo er i en usikker verden.


Det gælder nu og generelt.


Men, det er det økonomer laver. Bygger modeller, der kan beskrive eller isolere økonomiske eller finansielle konsekvenser ved ændringer i ønskede variable. Eksempelvis aktiepriser som funktion af renter og inflation. Med aktier har vi det privilegium at vi kender formlen. Vi kender bare ikke indholdet. Fremtidens udfald for indtjening. I den her analyse er det dog lidt enklere, da det ikke er aktieprisen vi er ude efter, men derimod ændringen.


Den Simple GGM Model


Herunder har jeg bygget en simpel model for OMXc25. Med simpel skal der ingenlunde forstås banal for det er såmænd den mest anvendte model i teori og særligt praksis, når aktier eller andre produkter og cashflows generelt skal prisfastsættes. Jeg har brugt den til at kunne evaluere ændringer i indekset som funktion af både renten og den nominelle BNP-vækst (proxy for indtjeningsvæksten).


Men, for at holde stram snor i fortolkningen, antages det, at renten ændrer sig pga. inflationen. Og KUN pga. inflationen. Så det er altså indirekte inflationens stempel på aktier vi er ude. Det betyder også at analysen skal inddrage om selskaber kan ”overføre” inflationen til deres drift. Hæve priserne i et omfang der gør rente- inflationseffekten mindre.


Gordon Modellen (GGM), som antages at holde, giver i dag implicit en langsigtet nominel indtjenings- og udbyttevækstvækst på 4,0% p.a., inflation på 2% p.a. og afkastkrav på 6,6% (diskonteringsrente). I alt indekspris 2500 som var fredags "lukkepris". Afkastkrav er investors, ja, krav til afkast for at ville købe. Men, i ligevægt også sælgers krav til at ville sælge. Hvis begge er enige om fair pris og holdninger til markedet i fremtiden, hvorfor er der så overhovedet handel i markedet? Det skyldes risikoaversion.


Afkastkravet består af 0,6% p.a. realrente på 10 år + 4% risikopræmie + 2% inflation. I alt 6,6% nominelt.


Chok til Modellen

Det er en chokanalyse. En marginalanalyse af en model, der er ikke-lineær (konveks), nøjagtigt som alle andre optionsfrie investeringer er. Jeg laver først en analyse, hvor den konstante nominelle rente hæves til forskellige niveauer fra 0% i dag til 3%. Dette påvirker afkastkravet 1:1 og dermed nutidsværdien af indekset (vægtede sum af aktier), indeksværdien i dag, og bliver der. Sådan laver aktieanalytikere også værdiansættelse af selskaber. De går blot ind og har holdninger til indtjening, udbytte og vækst på korte horisonter.


Men, opererer også med en ligevægtsværdi som bruger GGM modellen. For der er jo et uendeligt cashflow på et selskab som man ikke kan have holdninger til specifikt. Eksempelvis AP Møller i 2099 eksempelvis. Som her i min model anvender analytikere i banker ikke ’tid’ i analysens fortolkning. Når den er på "Køb" er det ikke på en måske 6 måneders horisont. Det er NU den er for billig - givet holdningerne netop nu. Dvs. ved sidste opdatering af analysearket. Det typiske spørgsmål blandt investorer er ”På hvilken horisont?”.


Men der er ikke nogen horisont. Fordi det altså er nu.


Hvad så med OMX - dyr/billig?


Ja det kan man selv vurdere ud fra analysen. Henad x-aksen ser vi rentestigninger på den 10-årige rente, som typisk anvendes til at prisfastsætte aktier. Opad y-aksen har vi det indekserede (til 100) indeksniveau . Den nederste graf viser OMX's fair afkast ved et sæt renteændringer. Den viser også at disse fald i afkast er voldsomme fordi der er 0% spillover af inflation til indtjeningsvækst. Indtjeningen nominelt er uændret.Så hvis du tror at den 10årige rente i Danmark/EU stiger 1%-point herfra ja så skal OMX ned på indekseret 70..Dvs. 30% afkasttab. Igen, tiden er ikke så relevant i denne model, så om det sker på 1 år, giver ca. samme pris.


I takt med at selskaberne er i stand til at sende regningen for inflationen videre til toplinjen (højere end bund) så afbødes mere og mere af inflationens nominelle renteeffekt. Vi ser at ved forventning om 75% spilleover, og 1% rentestigning så er tabet under 10%. Eller rettere, så er indekset ca. 10%-point for højt. Overvurderet.


Et sidste lille kuriosum, er den øverste graf, som viser 100% spillover. Så ved 1% rentestigning så hæves indtjeningsvæksten med 1%-point også. Men pga. modellens cashflow matematik betyder det altså at indekset skal være højere i dag. Ikke uændret.

Bemærk: At analysens antager at markedet HAR reageret på de seneste renteændringer og forventninger. Så ændringen er fra idag.


/TPC

157 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page