top of page
Søg

INFLATION I DK BRAGER OP IGEN - SYGEPLEJERSKER MAST I OK21

Inflation er en alvorlig størrelse i (socio) økonomisk sammenhæng, da den dels omfordeler reale formuer og dels kan trække både de enkelte husholdningsøkonomier og samfundsøkonomien i stykker generelt.

Det er dog mit indtryk, at medier og analytikere underspiller den allerede "realiserede inflation" og stort set udelukkende fokuserer på den "forventede inflation" om at det nok vender "lige om hjørnet". Dvs. næste måned, og sådan har det været i 12 måneder. "NÆSTE" måned vender det. Det er også ok, hvis blot de økonomiske aktører forstod hvad det betyder eller rettere IKKE bettyder. For det er min klare opfattelse, at der ligger en sovepille eller fortrøstning i at det 'vender' næste måned, fordi det tolkes som om om at PRISERNE falder igen. Ikke inflationen men PRISERNE.

Det er bare ikke tilfældet udover måske på enkelte varegrupper. Priserne stiger blot i mindre i procentuel takt, og medmindre din lønudvikling eller nominelle formueudvikling (evt aktier) stiger med 5% det næste år taber du fortsat. Det er i et vist omfang et røgslør, der ubevidst figurerer i medier, og som kan påvirke lønmodtagere i deres interesse for den reale bundlinje. Pointen er at med tid akkumuleres omfordeling i samfundet via inflation, og forståelsen af tab/gevinst på ved vi i forvejen er særdeles udfordrende for aktører via fænomenet "Pengeillusion", og som blot forstærkes med røgsløret for inflation, som kan reducere incitamentet til at handle rationelt. Helt banalt eksempel: "Hvorfor skal skal jeg købe bilen i dag når inflationen er på vej ned?" LinkedIn segmentet er måske ikke direkte vinderne i inflationskabelsen, men så heller ikke de største tabere, da flertallet har individelle, fleksible og variable lønkontrakter med mulighed løbende justeringer til inflation. Men tag nu Sygeplejerskerne der med 10.000'vis i gaderne for OK21, fik tilkæmpet sig en fastkontrakt med lønnominelt 1,5% p.a. i 3 år på baggrund af inflationsforventninger i januar-2021 på 1,3% p.a. De, Sygeplejerskerne, ender sandsynligvis ud med ca. 15% hvis ikke 20% lavere løn målt i købekraft. Realløn. Det er høj-inflationens grimme skyggeside. Omfordeling af formuer mellem aktører med faste og variable kontrakter. Hvad enten det er løn, aktiver eller gæld. Derfor skal inflation være stabil og forudsigelig så samfundskontrakter indgås fair. T


22 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page