top of page
Søg

INVESTERINGSPRODUKTER: DE DANSKE 'ÅOP BARONER' UDNYTTER INFLATIONEN


Den herlige etikette ’Baron’ er igen, efter 100 års fravær tilbage, som en moralsk anløben karakteristik af virksomheder eller personer, der tjener overnormal profit på øvrighedens bekostning.


Således mener Venstrefløjen i DK, at 'Inflationsbaroner' som Mærsk, skal spytte mere i fælleskassen fordi overskuddet stinker af Krigens Gullasch.


I finans har vi desværre aldrig anvendt udtrykket Baron, men fænomenet har nu altid været der alligevel, for 'Overnormal ÅOP' er nemlig finansbranchens og særligt investeringsprodukternes Gullasch.


I mange år, indtil måske omkring 2010-2015 har vi været delvist i tvivl om, hvad der er en ’normal’ ÅOP forstået, som en markedsprisfastsat fair omkostning til udbyder af et produkt.


Med eksplosionen i ETF’er og indeksfonde ved vi imidlertid i dag, hvad markedsprisen er på den diversificerede og efficiente adgang til investering i stort set alle aktivkasser, sektorer, faktorer etc.


Uagtet etiketten, eller differentieringen på produktet, uagtet forvaltningsstil og fancy markedsføring, ændrer det ikke ved, at kunden køber sig ind i et indhold i form af forventet afkast og risiko, der er markedsbestemt i fuld konkurrence og som afspejles i ETF’er uden omsvøb.En adgang til et diversificeret og efficient markedet skal i den globale portefølje koste et sted mellem 0,2-0,6%. Den aktive hånd på rattet? Ja, i afkast/risiko termer, er den ikke mange bassseøre værd, eftersom aktiv forvaltning hverken har empirisk, teoretisk eller filosofisk opbakning. Til gengæld kan sparring med kunden sagtens være noget værd (for kunden) i form af den rene risikoovervejelse. Altså op eller ned i risiko med accepteret afkasttab/gevinst til følge.


Vi har i Danmark haft de samme 'ÅOP Baroner' på tronen i mange år. 'ÅOP baroner', der uden at blinke trækker både 3-4-5% ud af investors formue år efter år. En rentes-rente effekt. Særlig slemt er det allerøverst med Formuepleje produkterne, der udover den faste ÅOP på 3-4%+ såmænd også lige klipper kunden én gang til skulle MARKEDET stige. Alene i Penta fonden har kunderne afleveret 1mia. ud af 8-9mia. i snit på 3 år i samlet gebyrer. Men også Investering&Tryghed samt Falcon Invest ligger tungt deroppe.


Hvordan kan det lade sig gøre? ÅOP på 2-3-4%? Pga. aktiv forvaltning? Nej, det er bare en måde at differentiere produktet for at legitimere høj ÅOP. Nej det er simpelthen fordi de kan, udbyderne. Fordi investeringsydelser til private ikke er superprisfølsomme (elastiske), da kunder ikke kan gennemskue om der vitterlig skulle være en sammenhæng mellem høj ÅOP og højt afkast. Investeringsprodukter har således noget ’Giffen’ i sig og dermed kan høj

ÅOP (mis)bruges til at signalere højt afkast eller forvalteroverlegenhed.


ÅOP er særlig interessant i en højinflationstid, da ÅOP også er en inflation. Således fungerer 4% ÅOP nøjagtig som 4% inflation på kundes reale formue. Købekraft af formuen. Derudover gør det sig gældende, at de fleste af 'ÅOP Baronerne' har performance vederlag, som udmøntes som option mellem afkastet på formuen og et nominel hurdle rate, evt. 0%. Dvs. kunden betaler også for den inflation der suser ind i de reale aktiver, som aktier, i porteføljen.


Så en 10% inflation der absorberes i aktier betaler kunden således for trods, at han ikke er blevet rigere i reale termer. Så vil du gerne slippe for 4% inflation og performance vederlag, ja, så start med at kigge i din portefølje efter 'ÅOP Baronerne'.


T

125 visninger

Commenti


bottom of page