top of page
Søg

KAN #ATP EGENTLIG GÅ KONKURS?

NEJ, ikke umiddelbart.


Men, det betyder ikke ATP's medlemmer GARANTERET får deres fremtidige lovede ydelser (eller mere). Efterlønnen var garanteret af #Nyrup i 1998.


Kun 2 finansielle inst. har det privilegium ikke at kunne erklæres konkurs, de 100% Statsejede Nationalbanken (NB) og ATP:


1. NB. Banker låner ud til NB, som en indbygget del af det pengepolitiske system. Alle 'indlåns'banker har også en indlånskonto i NB og dermed en fordring på NB, men uden at kunne erklære NB konkurs skulle NB eks. miste værdien af hele deres aktivside (primært EUR obli.).


Sker det kan NB såmænd køre videre uden aktiver men med passiver finansieret i 100% negativ egenkapital. Staten er 100% ejer af NB og tager tabet som eks. den tyske stat vinder ved ikke betale på EUR obli.


2) ATP. Vi SKAL alle spare op via ATP til pension. Men, trods det de-facto er et lån til ATP og et passiv i ATP kan vi som 'långivere' ikke erklære ATP konkurs skulle egenkapitalen gå endda dybt i negativ.


Ned på jorden:


ATP har 94mia. i egenkapital efter et nettotab pr. Q3 2022 på 65mia.


De kan forsvinde hurtigt skulle aktiemarkedet tage en tur ned på 30% herfra samtidig med kreditkrise.


Men, inden du finder høtyven frem fordi din fremtidige garanterede ydelse, ser knap så garanteret ud mere, så vil der sandsynligvis ske rækkefølgende:


1. Finanstilsynet (FT) ændrer diskonteringskurven af hensættelserne, garantierne. Dvs. de gør den mere risikofyldt, hvorved garantiernes værdi i dag klapper NED da afkastkravet stiger (Egenkapitalen klapper OP tilsvarende). Et trick man også brugte under Finanskrisen.


2. Staten rekapitaliserer.


Først derefter kan debatten om en delvis formel afvikling af de garantimodellen starte med en eller anden grad af kompensation.


Punkt 1 er det mest sandsynlige skulle markedet tage en tur mere ned i foråret og ATP tabe ikke bare på deres direkte aktivrisiko men også den indirekte via kreditmismatch i afdækningen, som kommer til overfladen under kriser.


Punkt 1 er desværre de-facto det samme som at afvikle garantien. Men, det gøres implicit og teknisk så ingen helt forstår det. Det skal forstås sådan, at i dag har din fremtidige FASTE ydelse måske en værdi på 90kr.


Hvis eks. ATP likviderer i dag på din vegne får du de 90kr som så kan investeres risikofrit frem til ydelsestidspunktet i statsobli., hvormed du altså har fået dit garanterede beløb på 100kr. ATP likviderer dog ikke, de investerer på vegne af dig. Men princippet er det same.


MEN, hvis FT øger risikoen på denne reinvestering og din værdi IDAG måske derved 50kr i dag, ja så er ydelsen i fremtiden netop IKKE garanteret mere. Det antages at forrentningen er højere end på statsobl.


Du (ATP) skal måske investere i kredit eller aktier for at komme i mål på FORVENTET OG IKKE GARANTERET basis.


Hvorfor "umiddelbart ikke"? Fordi ATP har afledte instrumenter med eksterne modparter. Så jeg antager de principielt kan erklæres konkurs.

/T

19 visninger

Comments


bottom of page