top of page
Søg

KLIMARISKO? IKKE PÅ AKTIEMARKEDET!

Vi ynder, os økonomer og finansfolk, at argumentere for, at aktiemarkedets prisfastsættelse afspejler den mest objektive holdning til verdens tilstand i morgen og om 100 år.


Man kan godt idag få den fornemmelse, at minimum 10% af befolkningen (den intellektuelle) allerede har kaldt dommedag for kloden pga. klimaforandringer.


Måske betinget af usikker lovgivning og samfundsmoral.


Jeg forstår derfor heller ikke, at økonomiske og finansielle analyser om markedet ikke inddrager som minimum en hvis form for sandsynlighed for denne usikkert betingede armageddon.


Sandheden er, at #klima ikke indgår i analyser og generel makroøkonomisk og finansiel debat i 2022.


Tag nu de officielle danske forventninger til globale aktivafkast -og risici fra “Rådet for Afkastforventninger” styret af Professor Jesper Rangvid, CBS under Erhvervsministeriet:


Samme forventede risikopræmie på langt sigt, ca. 4-5% p.a., som i de sidste realiserede 100 år. Ikke et ord om klima i analysen. Samme risiko. Samme korrelation.


Status Quo i ligevægt. CBS ville lave samme analyse i 1950.


Jo enkelte sektorer relateret direkte og negativt til den grønne omstilling har haft relative tab. Men versus markedet og ikke statistisk signifikant. Forskning fra Nationalbanken i 2021 konkluderede at der i markedet kun kan identificeres en statistisk sammenhæng i den løbende prisfastsættelse når det handler om konkret debat eller initiativ i Kongressen i USA. Dr er altså ikke indpriset en decideret ny konstant præmie i markedet, men en varierende præmie afhængig af politik i USA. Men en præmie der relatere sig til "transitionsrisiko" og ikke den "fysiske risiko" HVIS DET GÅR GALT!


"First, climate change risks have started to be priced only recently in the U.S. stock market. 26 This echoes the survey results in Krueger et al. (2020), in which a large percentage of institutional investors also mention that climate change risks have come to their attention only in the last decade. Second, only a limited set of risks are priced. Climate change risks appear to be priced only when they reach the domestic U.S. political debate on climate. This implies that only the U.S. political arena serves as a “wake up” call to investors on climate change risk, and it suggests that longer term climate change risks may be substantially understated in U.S. stock market valuations" (Faccini, Matin, 2021)


Noget er galt. Begge dele kan ikke være korrekt. Hysterisk befolkning og forskere men lige så iskoldt aktiemarked som postuleret temperatur på kloden om 100 år. Med negativt fortegn.


Hvad var det #allanolsen sang engang om aktiemarkedet “Kold som en brøndgravers røv”😊


Så hvorfor er langsigtede Klima impulser ikke en væsentlig større del af aktieprisfastsættelse, eller diskussion herom, end triviel snak om renter, inflation og geopolitik på kort sigt?


En aktiepris i dag afspejler trods alt det forventede afkast (indtægt) og faktisk også risiko herom i fremtiden. Altså en akties pris, P(tid=0) i dag kan skrives som,


P(0) = a(t)M(t)X(t), hvor a er stokastiske diskonteringsfaktorer, M er sandsynligheder for cashflows X på alle fremtidige tidspunkter t.


Når jeg taler om Klimakrise og aktiepris er det i første omgang i forhold til Klimakrisens påståede lange og usikre vej mod overhovedet at komme i mål med stabilitet til følge på længere horisonter, Dvs. det er risikopræmien som ligger inde i a(t) som er vigtig.


Eksempelvis den nævnte aktiepræmie versus obligationer som har været varierende over tid men stadig nogenlunde stabil. Men den præmie er ikke faldet ned fra himlen. Det er en præmie der løbende forhandles på det finansielle markedet mellem køber og sælgere af risiko med den information der er tilgængelig for fremtiden om usikkerheden om værdien af investeringen. Hvis der er 10% chance for at verden går under om 15 år så skal præmien nok ikke længere blot være 5% længere. I anden omgang handler det om indtjeningen eller generelt cashflows X på aktiver som følge Klimakrisen, som er særlig relevant på sektorniveau.

Selv paradigmeskift i økonomisk politik og fundamentale byggeklodser er selvsagt ligegyldigt versus det billede der tegnes af klimaet i store dele af offentligheden.


Enten vurderer aktiemarkedet, at klimaeksperter er klimatosser, eller også forstår aktiemarkedet intet.


Sidste mulighed er, at aktiemarkedet forstår, men tænker at mennesker er så rationelle at det løses glidningsfrit uden det skal udløse nogen ekstra risikopræmier idag.


Jeg har ikke svaret. Men det er da en interessant diskussion og et muligt spektakulært paradoks vi ikke ved hvordan løses.


Men, det er afgørende for investorer idag. No doubt.


Glem ortodokse forventninger. Eller i det mindste frameworket.


Mener jeg 😊


God aften og tanke. Håber i kan bruge min hjerne til noget. Ellers er det #hayeks misallokering af ressourcer. Så burde jeg bage en brunsviger til min datter på de 20 min. istedet.


En konkret pointe. Når en journalist spørger en analytiker om en aktie, som siger fair værdi på en aktie er 120 pr. aktie så bør journalisten spørge om det inkluderer Klimarisiko (præmien)


Markets are flying blind on climate change#klima#dkaktier#dkøko#dkpol#penge#dkfinans#dkmedier

#conondrum

50 visninger
bottom of page