top of page
Søg

LÅNEOMLÆGNINGEN - HVAD HVIS MAJ INVEST HAR RET?

I denne uge udgav #MAJINVESTJeppe Christiansen en analyse, som grundlæggende argumenterer, at DET lavrentemiljø vi alle har vænnet os til mentalt og måske også økonomisk, er ovre.


Strukturelt.


MARKEDSRENTERNE kommer således til at ligge væsentlig højere end (også) i dag pga. nye fundamentale præmisser i den globale økonomi, og som ifølge Maj Invest ikke er afspejlet i den nuværende rentedannelse.


Hvis det er korekt, så står der aggressive kampagnechefer og medier tilbage med røde ører nu.


For nu i 1-2 år er 100.000vis af følsomme låntagere hoppet med på lånekampagnens budskab om direkte opkøb af lavkupon 30årige realkreditobligationer med finansiering i højkupon 30årig 5-6%'er.


En omlægning, der i selv kostede låntager op imod 2% af lånets markedsværdi i omkostninger. Ca. 30-50.000 ved 3mill. lån typisk.


Efter en stille periode i foråret, er kampagnemaskinen igen aktiveret pga. stigende renter. Glemt er allerede omlæggernes tab fra 2022 kampagnen.


Lad os antage med afsæt i Maj Invests strukturelle analyse, at låntagere i DK, som allerede HAR omlagt eller VIL omlægge nu, faktisk fanges i et renteparadigmeskift fra ultralav til høj.


Hvilken betydning har det så?


A. Det betyder, at låntagere som har omlagt mellem 500.000 og 10mill. hovedstol, har sagt farvel til mellem DKK 300.000 og DKK 5,6mill i 2023-kroner. Altså et voldsomt tab i livstidsinkomst målt som værdi idag af de 30års afdrag, kupon, bidrag og omlægningsomkostninger.


B. Låntagere skal altså kollektivt nu håbe på et mirakel. Et hurtigt åbent vindue med lave renter. At der kommer et massivt cyklisk chok, et kæmperentefald, på ryggen af eks. en geopolisk begivenhed eller en Finanskrise 2.


Ellers er løbet kørt. For sporet ender lige nu ifølge Maj Invest med strukturelt højere renter, hvor altså nærmere 7%'er er den nye toneangivende realkreditobligation.


Med det i tanke, at låntagere potentielt nu handler AKTIVT med deres livstidsindkomst i et paradigmeskift, må jeg sige, at medier og banker bevæger sig i et usædvanligt farligt farvand, når de markedsfører så aggressivt og misforstået omlægningen.


Ikke kun fordi deres præmis er forkert, den klassiske med at låntager får gevinst VED omlægning, men mere altså, at markedsføringen foregår mellem 2 regimer.


Og det er IKKE til "omlæggers" fordel. Hverken for 1. runde omlæggerne, eller nu måske 2. runde omlæggerne.


At strande strukturelt i en 6%'er over 30år i forhold til at blive i 0,5%'eren er dyrt, rigtig rigtig dyrt.


GRAFIK

X-akse: forskellige omlagte 0,5%-2053 restgældsnivauer (nominelt) på kurs 75 (opkøb 0,5%) og kurs 99 (udstedelse 6%).


Y-akse: SUMMEN af

a) PV restgældsværdien på 0,5%-2053 (blå)

b) Restgældstabet i PV ved at omlægge til 6% (rød).


Så hele søjen (blå+rød) skal fostås som restgældssværdien idag af 6%-lånet. Det hele EFTER inflation og altså i 2023-købekraft.


Note: Købskurs75, Salgskurs99, Omkost 2%, refi. rente 4%. Annuitet30. Bidrag 1,2%.
9 visninger0 kommentarer

コメント


bottom of page