top of page
Søg

NÅR KAPITALFORVALTNING FAKTURERES HVERT ÅR

En særlig hybrid af danske markedsforhold, må gøre enhver ikke-finansiel virksomhed bleg i ansiget af misundelse. Nemlig, den mere eller mindre etablerede, og objektive institutionelle kombination af, 1. Danskere er ikke-mobile. Vi skifter sjældent bank eller generelt modpart på bank, pension og formueforvaltning. En hurtig tanke i husholdningen, bliver dermed også hurtigt til en meget langsigtet bank-kunde relation. 2. Danskere kan agere kritisk og effektivt over for pris/kvalitet på ikke-fin. produkter: Flyrejser, TV, internet, tøj, mælk smør etc, men ikke på fin. ydelser, hvor kundes "nytte" er svær at måle. (smage på) NU OG I FREMTIDEN. 3. Finansielle virksomheder indgår aftaler og relationer, hvor prisen for varen/ydelsen udmøntes i RELATIVE størrelser. I %'er. Ikke i DKK. Og, ikke nok med det. %- betalingen får en skjult akkumuleret større og større DKK effekt, fordi afsættet den beregnes på stiger i værdi. Ikke pga. af bankmodpartens evner, men pga. 'rentes-rente' impulser fra de helt fundamentale byggesten i porteføljen, demografi, produktivitet og kundes EGEN risiko. 4. Gebyret/prisen for varen pakkes ind i strukturer, hvor rentes-rente effekten af gebyrer ikke er EKSPLICIT. Det gælder i realkreditlån, og det gælder helt særligt i #formuepleje og #pension, hvor kunder ikke fornemmer #megatrenden i omkostningen, da den kun IMPLICIT faktureres nemlig via en ekstern konto, hvis dynamik kunden nok ikke helt forstår urimeligheden af. MEN, denne dybt forankrede kultur, skaber samtidig ideelle NEGATIVE vækstbetingelser for konkurrence og formuer. Ja, det er vel derfor, at kulturen ER forankret. For HVORFOR skulle banker konkurrere, når VI alligevel ikke (re)agerer på et Januar slagtilbud i Nordea. Bankerne spiller derfor til uafgjort. Et "X". Taberne er dem der hepper på "1" eller "2": Forbrugere og samfund.


HVIS KUNDER BLEV INVOICE FAKTURERET? Ja, i grafen har jeg vist det over 30 år, Kunde A: DKK 2,5mill. investeres idag i aktiv #PRIVATEBANKING. Cost=2,5% p.a Kunde B: DKK 2,5mill. investeres idag i passiv #ETF. Cost=0,25% p.a De 2 genstridige kunder kræver dog ÅRLIGE FYSISKE FAKTURAER den 31.12 i stedet via NAV-formuen. Faktura skal afspejle det afkast de hver især har mistet versus markedsafkastet ved at bankerne gebyrdræner bruttoformuen i løbet af 365 årsdage. #EUpriips FAKTURERING: NORDEA = 9,95mill. ETF PORTEFØLJEN = 1,37MILL. Ud af en samlet markedsformue DKK 19mill. om 30 år. Allerede i år, 2023, faktureres Kunde A mere end 5.000 pr. måned. Hvordan hænger det sammen med 2,5% cost? Det gør det fordi Nordea HVER dag suger penge ud SOM KUNNE HAVE indgået med 7%-rentes-rente på MARKEDSAFKASTET! Normalt stiger priser på varer og ydelser med inflationen på 2% p.a. I #Nordea stiger kundes inflation dog ca. 10% HVERT ÅR på denne ydelses pris, fordi beregningsgrundlaget skubbes op hver dag EFTER gebyrudvanding. Gebyr 2023: 65.000 Gebyr 2053: 863.000 T


116 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page