top of page
Søg

NÅR PRIVATE BANKING ÅBNER DØREN FOR HR. OG FRU JENSEN

EU-reglerne for investorbeskyttelse (MiFIDII) har siden 2018 sikret, at private investorer får oplyst alle produktomkostninger i banken. Investorer har derfor kunnet navigere i fondsjunglen på et nogenlunde oplyst og fair konkurrencevilkår. Men, også kun et nogenlunde, da branchen er pænt rutineret i, at differentiere selv de mest homogene produkter. Alene ud fra fondsnavne. De sidste 10 år har vi set et fald over hele linjen i fondes ÅOP. Noget pga. fald i løbende omkostninger, og andet pga. lavere emissionstillæg. Fremmarchen af ETF, lavere renter og større gennemsigtighed har lagt pres på ÅOP. Mere konkurrence. Det er alt sammen godt for forbrugere og samfund, men altså ikke for bankerne. Bla. derfor er Private Banking (PB) konceptet i Danmark, da også eksploderet. I hvert fald axiomalt, og målt på de mangfoldige og aggressive reklamer, der dagligt tapetserer landets medier med AL slags lokkemad. Ja, altså lige undtagen priser. For PB er et mørke(lag)t rum, uden "public disclosure" regulering. Den ligger i fondene og altså i laget UNDER PB, hvor banker udnytter den asymmetriske information mellem kunder og eksperter. Udnytter til at sælge en ofte uforståelig og svært sammenlignelig ÅOP struktur. Ud af de 0 største bankers PB, har 0 oplyst noget om ÅOP, resultathonorar og afkast. 0! Og, så er vi tilbage ved det konkurrerende pres på fondenes ÅOP. For meget kunne tyde på, at bankerne i dag som konsekvens bundfisker kunder, bare med et ekstra ÅOP-drevet lag. 2-2.5mill er officielt formuegrænsen. Givetvis også lavere uofficielt. Hvad er problemet? Ja, det er, at den ’ÅOP-gevinsten’ over 10 år modgås af en ny ’Mer-ÅOP’. Kunder betaler i PB for et ekstra lag plus de ofte også skriver under på måske komplekse vederlagsstrukturer, der øvrigt ofte er dekoblet forvalternes evner. Begge dele skjult og under konkurrenceradaren. For nogle meget formuende kunder kan det også være et problem, at PB ikke er eksklusivt længere. Hr. og Fru Jensen er som antydet også med i dag. Men, det kan så sandelig også være et samfundsproblem, da Hr. og Fru Jensen må formodes i gennemsnit at være lettere ofre i det mørke rum end den sofistikerede kunde. Desuden er netop PB laget i form af den strategiske og delvis taktiske allokering i sammenhæng stort set gratis hos de professionelle, gennemsigtige og fakturadrevne finanshuse som eg. Neptooninvest.dk (mit eget). Vi ved det ikke nøjagtigt, da branchen som sagt er mørkelagt. Men, PB ÅOP inklusive fonde ligger nok omkring 2,5-3% for aktierisiko kunder, med en skæv fordeling mod højere (flest mindre kunder med højere ÅOP end 3%).

ÅOP BETYDNING - FORDOBLINGSTIDEN AF FORMUEN Grafen viser, at "Core" løsningen hos Neptoon Invest fordobler (X2) formuen efter 12 år, mens Banker skal bruge 20 år. Vel at mærke for samme risiko og altså forventet bruttoafkast. Note: Neptoon Core kan ikke benyttes før Finanstilsyns godkendelse af Neptoon ApS.

Synes godt om Kommenter


20 visninger

Comments


bottom of page