top of page
Søg

PENSIONSBEREGNING - RIKKE 45ÅR


Hvilken betydning har det, at det globale marked for investeringsprodukter og løsninger er kollapset i omkostninger de sidste 10-15år, mens pensionskasser i henhold til Konkurrencestyrelsens 2019 rapport, stadig oppebærer samme variable omkostninger.


Her Rikke i markedsrente med:


1. DKK 625.000 i bruttoløn før 15% firmabetalt pension (DKK indbetalings cappet af fradragsloftet)


2. Nuværende pensionsformue på DKK 2,033,000


3. Nedtrapning fra 56 år


3. Pension 71 år.


Gevinst DKK 1,5mill. i løbende priser. DKK 1mill i 2023-priser.


For samme risikoprofil.


Sådan her laves pensionsanalyse i fravær af interessekonflikter.


Ønsker du også en sådan personlig beregning som Rikke her, så laver jeg den gratis for dig i hele maj 2023.


Skriv til mig på kontakt@neptooninvest.dk.


Att “Omlægning Gratis”
1 visning
bottom of page