top of page
Søg

PENSIONSOPSPARING I DANMARK I LYSET AF NY MODEL - MARKEDSRENTE KOMMERCIELLE SELSKABER

PENSIONSOPSPARING er for de fleste mennesker komplekst.


Derfor er "Kasser" med prof. kapitalforvaltere, da også populære som danskeres foretrukne forvaltere af det mest centrale aktiv i den gns. danskers husholdning.


Værdien idag af den fremtidige udbetalte pension.


Og ja, opsparing over et helt arbejdsliv med det formål at sikre en bestemt udglattende livstidsindkomst og forbrug, er da også et af den økonomiske forsknings mest komplekse emner, da det dels selvsagt kræver en model for et hav af ukendte forhold i fremtiden, herunder objektive forhold i økonomien, og subjektive forhold som levetid, løn og løbende præference for forbrug i dag versus i fremtiden.


Opsparing over tid via en Pensionskasse er essentielt en succesiv simpel profilopsparing. Så forestil dig du som alternativ selv køber 1 fond i et depot og holder den til du er 50, så en ny fond til du er 55 etc. Gradvist lavere risiko i forholdet mellem obligationer og aktier.


I følge den store og kritiske rapport om Pensionsmarkedet fra 2019 (KFST), er det ikke lykkedes selskaberne at udnytte stordrifsfordele på andet end det lille bidrag fra de faste omkostninger via administration. De afgørende variable investomkostninger følger 1:1 op med formuestørrelsen.


Derfor er prisen stadig enorm for pensionsforvaltning i dag versus alternativet, der som bekendt er klappet dybt ned i pris pga. indeksfonde + evt rådgivning ad-hoc.


I en ny Pensionsmodel udviklet af Neptoon Invest, er det muligt at analysere samtlige årganges DKK udfald i de kommercielle selskaber i markedsrente.


Fra 25 år til 60 år. Fra 8-49 år til pension.


Modellen er sandsynligvis den første (officielle) af sin art, der ikke opererer med konstante antagelser om fremtiden, men derimod med særligt udvalgte stokastiske udviklinger. Altsammen baseret på off. sektortal, herunder ingen drift i risikojusteret merafkast samt Morningstar.


Når det handler om sammenligning mellem forvaltning via den aktive Pensionskasse versus den indekserede "Eget depot" på samme profil, kan man kontrollere for alle de store økonomiske og finansielle antagelser, samt de subjektive, og i sidste ende evaluere de to ydelser mod hinanden ved at gøre den aktive forvaltnings merafkast stokastisk (under H0).


I grafen ses på tværs af alle aldre i dag de kommercielle selskabers under eet udfaldsrum (konfidens 90%) for formuen i dagens (faste) priser. Det er ratepension her.


Det som er interessant er, at nøjagtig den samme profil og risiko med "Egenforvaltning" (blå) ligger højere end maxudfaldet (grå). Det kaldes statistisk signikans.


Så selv med enormt held i den aktive forvaltning kan "Egenforvaltningen" ikke hentes.


Der er enorm (statistisk) forskel i værdi idag indtil omkring 50 års alderen, årgang 1973. En formue der kan anvendes til tidligere exit, eller en ny 0%- kontantfinansieret Tesla idag.


Detaljerede oplysninger kan fås ved kontakt.


T


4 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page