top of page
Søg

VAR DET VIRKELIG ARBEJDET VÆRD? - PRIIPS FORORDNING


Den 1. januar 2023 trådte den såkaldte EU #PRIIPS-forordning i kraft.


Det betyder, at alle investeringsfonde til detailkunder vil offentliggøre endnu mere detaljerede oplysninger om bl.a. afkast, risiko og omkostninger.


Efter 5-7års regulatorisk, politisk og teknisk arbejde med 10.000vis af mennesker involveret, er dokumentet (også) nu formelt på plads.


Et dokument der slet ret skal fungere som en (mere retvisende) varedeklarering, som på en pakke Hamberryg i #Føtex.


FORVENTET afkast og risiko er hovedindhold, og kunden kan (skulle kunne) så bestemme ud fra en samlet evaluering af mange andre produkter (Hamberryg eller Flæskeroulade) om prisen (omkostningen) er det værd.


Det var intentionen. Og den var god. Forudsætningen for god konkurrence og rationelt forbrugsvalg er sammenlignelige (standardiserede) oplysninger om produkter.


Jeg vil dog alligevel tillade mig at stille spørgsmålet i overskriften.


For vi står står i dag med et dokument malet i nøgletal for hvert produkt og endda for hver "share class" i produktet.


Efter 5 års høring blandt interessenter er konceptet udvandet fordi standardiseringen ikke så standard alligevel, da udbydere har fået så meget elastik i nøgletallene at sammenligning de-facto er umulig.


Endda på det helt centrale område, omkostninger.


Omkostninger der i dag ikke længerere kaldes ÅOP, men for RIY, som betyder "Reduction in Yield". Altså, hvor meget kunden taber over tid i % og formue ved at holde et produkt.


Ideen er:


Kunden skal finde minimum 2 produkter (fonde) hun vil sammenligne, efter først nøje overvejelser om forbrug vs opsparing, #aktier vs #obligationer, danske aktier vs. globale aktier, index versus aktiv og #ESG vs ikke-ESG.


Først derefter kommer dokumentets nøgletal i spil.


Men, lad os nu bare antage kunden sidder tilbage med 2 dokumenter efter denne indledende screening i et univers af fonde på ikke under 500 i #Danmark eller 10.000 inkl. #ETF.


Ja, så kan kunden tage stilling til RIY og fremskrevne afkast i 4 scenarier på 2 forskellige horisonter.


Det er godt og nødvendigt. Hvis ikke det da var fordi,


A. De 2 Udbydere bestemmer selv horisont (anbefalet holding periode) og har varierende afkast på alle scenarier.


B. RIY afhænger af horisont OG forventet afkast i det såkaldte "moderat" scenarie, som er varierende på tværs af fonde. Selv EFTER den viste massive indledende screening.


C. RIY over tid tager belejligt nok ikke højde for rentes-rente effekt på omkostninger. En effekt der også først for alvor ses udover 10 års investering.


D. Fair Performance fee oplysning er blevet slagtet og er blot et historisk fee og ikke simuleret som er det rigtige.


Bundlinjen er,


1. PRIIPS har skabt "nødvendig" forudsætning for fairness og valg.


2. "Tilstrækkelig" forudsætning for fairness kommer IKKE via lovgivning i #EU, men udelukkende via fondskonkurrence.


Og, den behøver banker STADIG ikke hoppe på med PRIIPS.

T

41 visninger

Kommentare


bottom of page