top of page

Tilgængelig online

Professionel investeringsløsning

Få struktur, konsekvens og optimalitet i dine depoter.

  • 1 time
  • 2,500 Danish kroner
  • Online

Beskrivelse af service

Investors udfordring 1 - Valg af aktiver: I gennemsnit går private investorer herunder investorer glip af op mod 2-3% p.a. i afkast pr. markedsrisikoenhed pga. det vi kalder ”Underdiversifikation og alt alt for høje omkostninger. Over 30 år har en korrekt investeret formue en forventet værdi der er ca. dobbelt så høj ved 2,5% ÅOP mod 0,3% ÅOP så omkostninger er afgørende for afkastet. Investors udfordring 2: Valg af forvalter. Ofte kommer der yderligere tab pga. valg af forkert forvalter eller fond. Særligt fordi banker har interesse i at sælge egne fond eller andres fonde pga. distributionsvederlag. Uagtet fondenes eller forvalternes evner. Det gælder ved direkte depotinvestering i fonde og måske i særlig grad ved investering igennem bankens formuedivision, Private Banking, hvor investor betaler enormt for måske 5-10 timers arbejde om året med netop hans formue. Private Banking afregner efter hvor stor formue du har og ikke antal timer brugt. 10mill i formue kan let koste op mod 300.000-500.000 i årligt gebyr. Investors udfordring 3: Forkert risikoprofil. Sidst ser vi også tit at investors risiko ikke stemmer overens med investors ønske og præferencer, når først der sættes kroner/øre på mulige tabsudfald.


Kontaktdetaljer

+4522177481

kontakt@neptooninvest.dk

Gammel Køge Landevej, Copenhagen Municipality, Valby, Denmark

bottom of page