top of page
Søg

Den Aktive Forvaltnings Udfordring

Endnu engang dokumentet.


Spørgsmålet som vi stadig ikke kan få svar på er hvorfor en aktiv fond skal koste mere end en tilsvarende indeksfond.


Det er det helt centrale og der er stadig ingen argumenter eller lyst til at forholde sig til dette spørgsmål i den finansielle sektor.


Regnestykket og intuitionen er ellers simpelt. Men først skal man forstå at en aktiv fond er forvaltning af 2 porteføljer.


1. En 100% #indeksportefølje (svarer til indeksfonden). Principielt køber den aktive forvalter en indeksfond som ligger i depot 1.


2. En 100% “overlay” #aktivportefølje som kan gå short/long versus indeksvægtene i portefølje 1 som ligger i depot 2.


En #indeksfond leverer en ydelse “D” som har værdi=100 for kunden. “Diversifikation”.


En #aktivfond leverer også ydelse A=100, diversifikation i portefølje 1, men altså plus et forsøg på at levere ydelse B i portefølje 2.


Denne ydelse B har dog en forventet (nytte) værdi på 0 for kunden. Kunden bliver ikke rig at at have en forvalter der i praksis har 50% chance for samme tab og gevinst i den spekulative portefølje 2.


Altså A=B=100.


Produkterne aktiv og passiv med samme benchmark (indeks) er princielt 100% substituerbare målt på afkast/risiko.


De skal altså koste det samme i omkostninger.


Det er bare ikke gået op for private investorer endnu og derfor kan banker fortsat nyde godt af disse aktive produkter.


Banker er mægtige til at fortælle om merafkastet i lukkede rum med kunden via Nyhedsbreve eller i fysiske lokaler.


Og så er de, banker, elitetrænede i at fremhæve aggressivt de få succeser der måtte være i en given fond i en given tidsperiode i et givet land, som BEVIS for at det “se, det kan jo KAN lade sig gøre”.


Warren Buffet trækkes således ofte frem som ‘last resort’i forsvaret for den aktive stil.


Kunden har dog ingen chance for at forholde sig kritisk til dette manipulative og statistiske nonsens.


INGEN påstår det ikke kan lade sig gøre over tid. Heller ikke efficienstanker. Men det KAN også lade sig gøre at slå 10 seksere i 10 forsøg som også er et efficient marked.


Aktiv forvaltning er sandsynligvis en god ide i nye unoterede aktiver inden for særlige områder i den grønne omstilling.


Men klassiske børsnoterede aktivklasser eller kombinationer heraf med 100% konkurrence i markedet? Nej.


Det betyder ikke at outsourcing af en formue med løbende kontakt med en ekspert ikke kan koste mere end index da kunden kan have præferencer for netop den del.


Men isoleret som aktivforvaltet markedsbestemt afkast/risiko er der ikke noget at hente i værdi for kunden udover det en indeksfond tilbyder til åop 0,25% i 2023. Medmindre kunden har præference for svingninger omkring indeks med gennemsnit på 0 af en eller anden grund.


T


3 visninger0 kommentarer

Kommentare


bottom of page