top of page
Søg

FIRST NORTH BØRSEN - ET MARKED, MEN FOR HVEM EGENTLIG?

De fleste vil nok være enige i at First Norh børsen, qua alene de beskedne udestående markedsværdier, ikke er relevant for professionelle aktører. I hvert fald ikke dem, der ønsker mere end 0,005% vægt i en portefølje/fond af en aktie uden nødvendigvis at opkøbe hele selskabet. Det har jeg skrevet mere om på Aktier - Obligationer - Lån - Fonde | Facebook.


Et nærliggende spørgsmål i dag (og i går!) mener jeg faktisk så er om FN omvendt, er det børsmarked for (mindre) private investorer som den var tiltænkt?


Jeg er ikke overbevist, og her hvorfor:


1. #Afkast: FN er braget ned mod det resterende marked siden den officielle FN indeksopstart i 2014. Faktisk har en markedsværdivægtet portefølje af FN selskaber inklusive udbytter siden den 15.10.2015 (præcis 7 år's jubilæm) givet ca. 0%. Akkumuleret. OMXc med udbytter har i samme periode givet ca. 100%. Ikke så centralt dog for analysen.


2. #Risiko: FN har officielt en lidt lavere risiko end OMXc - men det skyldes udelukkende illikviditeten, hvor mange selskabers kurser ikke rykkes i en eller flere dage pga. fravær af handel. FN IPO's har haft en enorm volatilitet i deres 1. dags afkast på børsen, som i gennemsnit svarer til 10 gange gearing på OMXc på de relevante børsdage. Det er et usundt tegn.


3. Det har været påpeget mange gang herinde, men FN selskaberne har (haft) usædvanlig vanskeligt ved at styre deres #kommunikation i offentligheden, og ved flere lejligheder simpelthen sendt "direkte markedsmanipulerende materiale ud" (mit citat). Enten direkte eller indirekte via samarbejdspartnere helt ned på #YouTuber niveau, eller såkaldte #CertifiedAdvisors' der tilsyneladende mere end faciliterer børsintroduktioner.


4. Private investorer, eller i hvert fald langt størstedelen, er ikke trænede selskabsanalytikere. Det gælder forretning, marked og ikke mindst mangfoldigheden af opfindsomme prisfølsomme #CorporateAction tiltag fra ledelsen. Særlig sidstnævnte er nemlig min erfaring har drillet og overrasket mange de senere år, som forståeligt nok, ikke lige havde læst fodnoten på side 36 i prospektet. Og, hvis de havde, ville de såmænd sandsynligvis ikke kunne gennemskue prispåvirkningen alligevel, da der ofte er tale om fancy optioner og andet godt fra skuffen 'Guide til diskrete formuer fra aktionærer til ledelsen". Dette er ikke et problem i de store markeder, da prisen dynamisk fastsættes af professionelle, og hvor chancen for at blive direkte snydt er de-facto 0%. Er udbudskursen da ikke rigtig? Måske, men efter kort tid forsvinder den professionelle analyse af selskabet alligevel, og da hjælper det desværre ikke, at HCA bidrager med deres indlæg.


5. #Likviditeten udmålt som bid-ask på FN (se vedhæft) har enorm betydning for afkastet. Hele 6 selskaber på FN har pt. et afkasttab direkte i handlen (frem og tilbage i bid-ask spænd) på over 15%! (NOVO NORDISK 0,003%). 7% i gennemsnit på tværs af alle selskaber på FN. Det endda under så lille omsætning at de fleste sandsynligvis bliver overrasket når de ligger handler ud og afventer gennemsnitskurs. Jeg gætter på det er mere likvidt at opsøge unoterede selskaber eller for den sags skyld handle gårde på Lolland.Bundlinjen er at få, som få, ved hvad kursen skal være på FN selskaberne. Det er ikke pga af forretningen eller markedet, det gælder jo for alle aktier/aktiver, nej det er pga. af det institutionelle setup omkring FN. Sat på spidsen: Når private handler med hinanden i et ekstrem illikvidt marked, som er for småt til at prof. overhovedet gider bruge analysekraft på at rydde op, ja der står investorer både med kæmpetab på handlen og potentielt kæmpetab på den underliggende værdifairness (dog nulsum mellem køber/sælger).


Mit indtryk er at #Bankinvest agerer både investor i selskaberne OG market-maker på FN. Dvs. de rydder op når kursen er på et niveau, der absolut ingen mening giver længere. Nærmest objektivt.


Bundlinjen er altså også: Hvis ikke FN er for professionelle, og måske endda heller ikke for private, ja, hvem er den så for, udover selvfølgelig Selskaberne, Bankinvest, Certified Investors og #HCA?


Det var blot lidt lørdagstanker......


Thomas Peter Clausen

26 visninger

Comentários


bottom of page