top of page
Søg

FUNDAMENTAL AKTIEANALYSE OG PRIVATE INVESTORER

Det flyver rundt med danske bankanalytikeres subjektive bud på hvad den RIGTIGE pris er for de danske børsnoterede selskaber.


Subjektive analytikerpriser, som så kan sammenlignes med de objektive markedspriser fastsat i fuld konkurrence bla. millioner af aktører herunder de robotiserede af slagsen.


Eks: Carlsbergs B koster 1150kr i ifølge markedet, men analytikeren vurderer fundamentalt på baggrund af en subjektiv model, at den RIGTIGE pris derimod er 1400kr.


Ergo KØBSANBEFALING. Markedets pris er forkert. Der er 21% 'risikofrit' merafkast at hente. NU!


Fundamentalanalyse er holdninger til grundlæggende blot 2 faktorer, nemlig forventet indtjeningsvækst og forventet afkastkrav. Udmøntet som ligevægt over en uendelig periode (aktier udløber ikke) eller splittet op i underperioder, for at gøre indtjening og afkasttkrav tidsafhængig (indtjenings- og risikofaser i selskabet).


Fundamentalanalysens simple 'een korrekt pris' budskab er muligvis hensigtsmæssig for professionelle investorer (der vel at mærke tror på den slags).


MEN, ikke for private ofte helt forudsætningsløse investorer, der 'køber' den faste bundlinje.


WHY?


De fleste vil nok gætte på filmen knækker for private, fordi de måske ikke er opmærksomme på, at PRISEN er et screendump af det øjebliksbillede der fanges, når analytikeren trykker på "BEREGN FAIR PRIS IDAG".


Nej, problemet er et helt andet sted. For private er sjældent opmærksomme på, at den fair beregnede pris, faktisk er en pris fra en kompleks statistisk model. Og, det er den uagtet, at analytikeren gør den simpel med konstante antagelser om indtjening og afkast.


Det kan ikke være anderledes. når prisen afspejler et bud på fremtidens mulige scenarier i en ukendt verden, og med al den variation der måtte kunne tænkes om netop dette centrale bud.


Analytikeren kommunikerer ikke statistik. Eller det gør hun måske, men med holdninger til 100 år, hvor netop hendes holdning er den rigtige. Ingen plads til afvigelser.


Private investorer er ikke klar over, at dette faste estimat faktisk er et gennemsnit over MULIGE priser med STOR variation versus gennemsnittet.


Så når analytikeren kommunikerer 1400kr på Carlsberg B er der måske statistisk usikkerhed på +/-40% (om de 1400), hvorved markedsprisen på 1150kr jo altså IKKE længere er billig. NEUTRAL anbefaling.


Hvorfor anvender analytikere ikke i kommunikationen dette for alle videnskaber helt grundlæggende setup for beslutning?


Mit gæt er:


1) det sælger ikke så let


2) det ville betyde, at analytikere ofte skulle komme med +/- 50% afvigelser fra markedsprisen for at konkludere signifikans i analysen af køb/salg.


3) det kræver yderligere underbygning af, hvorfor netop eg. realrenten skal tilskrives stokastik og ikke istedet inflationen, indtjening eller det hele på een gang.


I videoen viser jeg hvad minimale ændringer af netop realrenten i ligevægt efter 10år betyder for Carl B prisen.
3 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page