top of page
Søg

GROV VILDLEDNING FRA DANSKE BANK - RISIKOFRIT AFKAST PÅ 50%??

Opdateret: 16. jul. 2022


Det er sjældent jeg dykker direkte ned i en artikel for at at belyse finansielle forhold.


Men, der er god grund til at gøre det i nedenstående FINANS.DK artikel, der har vandret rundt i medier den sidste uge, bla. med overskriften "Scor kassen..." på Euroinvestor. Og altså her i artiklen "Lånefinte: Sådan får du risikofrit 50%...".


Det er dog umiddelbart klart at nået er galt. Helt galt. Først de 50% afkast, siden det risikofrie element. Altså 50% lige NED i lommen uden risiko for at trække penge OP af lommen. Det er den finansielle definition på risikofri, og lyder så godt at det ikke kan være sandt.
Og. det heller er det da heller ikke, som vi skal se. Men det lyser godt og giver clicks til mediet og kunder til banken.


At de de 50% så også risikofrit erobres uden hensyn til tid, er bare endnu mere i øjnefaldende for de fleste. Det er ens statisk analyse ved omlægning her og nu.


Her er hvad Danske Bank og Finans.dk forestiller sig - deres eksempel i artiklen:


Husholdning Jensen har 100.000kr i frie midler (evt. kontant) og et fastforrentet obligationslån i huset. Markedsprisen på obligationen er 67.


Jensen vælger nu at indfri (tilbagekøbe i markedet til 67) alt det den kan trække med hans kontantbeholdning. Dvs. 100.000kr til at tilbagekøbe nominel obligationsrestgæld. Dog skal der lige fraregnes 750kr i omkostninger. Så Jensen køber for 99.250kr.


Nominelt forsvinder der således fra husholdningen 148.000 nominel obligationsrestgæld og 100.000kr i kontanter.


Nu kommer Danske Banks vildledning eller måske direkte usandhed for at få kunder.


De siger nemlig, at Jensen ved omlægning risikofrit får:


Afkast =148.134nom/100.000kr -1 = +48,13% ? (DB har 148.356 i artikel)


Underforstået, de mener, at egenkapitalen (aktiv - passiv) på Jensen's balance er blevet 48.000 højere ved at betale nominel gæld af.


Men, det er bekymrende forkert for matematisk har de nominelt i tæller og kroner i nævner.. Æbler og bananer. (Et %-tal kræver samme enhed i tæller/nævner)


Det rigtige regnestykke er derimod:


Afkast = ( 148.134nom *0,67kr/nom)/100.000kr -1 = -0,75%


Endda risikofrit. Afkastet er til enhver tid lig omkostningerne i omlægningen. Hvad der senere sker er ikke relevant her i Danske Banks analyse. Det er en statisk analyse med "salg" af frie midler og køb af obligationer. En nedgearing af balancen.


Til sidst. Det her er ikke nogen finte. Endsige lånefinte. Det er almindelig gældsafvikling. Ud med kontant eller aktier og ind på obligationer fra markedet. Derudover er DB's model heller ikke afhængig af friværdi, som der står i artiklen, men blot aktiver udover huset.


Hvem har ret ? Hvad er mest sandsynligt kan man spørge. +50% i afkast risikofrit ved omlægning eller -0,75% risikofrit.


T

42 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page