top of page
Søg

Kunder i formuepleje betaler igen i år enorme ekstragebyrer

En typisk dansk kunde i aktive globale aktiefonde eller diskretionær formuepleje, kan i 2021 let ende med at betale 5% i ÅOP.


Endda på trods af, at forvalteren ikke har slået markedet.


En ETF fond på en global aktiefond koster ca. 0,15% p.a. På en DKK 25mill. formue, er det altså DKK1,25mill mod DKK37.500 i gebyrer.


I lighed med mange af de tidligere år, skal kunder i formueplejeordninger op med den helt store tegnebog for året 2021. I hvert fald som det ser ud i skrivende stund med kun 10 dage tilbage af et hæsblæsende finansår.


For 10.000vis af danske kunder har skrevet under på at ville betale til deres forvalter et ekstra gebyr, hvis og såfremt afkastet i markedet stiger. Det gælder det store antal investorer, som ligger direkte i særlige aktive aktiefonde og ikke mindst de, der har valgt bankernes diskretionære formuepleje i Private Banking regi. Ved direkte fondseksponering er der kun 1 muligt lag af afkastvederlag. Ved indirekte fondseksponering igennem Private Banking er der 2 mulige lag.


Ret beset vedrører vederlagsunderskriften naturligvis fondens afkast eller det samlede diskretionære forvaltningsafkast. Men, aktiv forvaltning og marked følges hånd i hånd, dog ifølge forskningen med den aktive forvaltning som taber i gennemsnit.


Men, det er altså, som følge af de massive stigninger i aktiemarkedet i 2021 på 20%-35% igen tid til at starte gebyrmaskinen hos banker og kapitalforvaltninger. Og som altid, ikke fordi der nødvendigvis er leveret noget fra disses side, men simpelthen blot fordi afkastet i markedet er steget. Bemærk nogle banker har allerede, startet maskinen ('krystalliseret') ved at opkræve gebyrer på måneds- eller kvartalsbasis.


Det er dog fair. Det var og er kontrakten med kunder.


I hvert fald indtil næste år, hvor EU’s finansenhed ESMA har sat en (åndelig) stopper for den ABSOLUTTE måde at beregne performancevederlag på. Nu skal det være det RELATIVE afkast, som måles mod en konsistent afkast/risiko reference. Altså eksempelvis forskellen mellem afkastet på en global aktiefond og på et globalt aktieindeks.


Kun sidstnævnte giver finansiel mening i forhold til det, som er hele ideen med en sådan vederlagsstruktur. At incentivere forvalter til at gøre sit ypperste inden for rammen af det en forvalter nu har mulighed for i et helt-delvist efficient marked.

Men, som det stadig er nu i 2021, og har været altid, kan forvaltere nyde godt af markedets afkast, uden i øvrigt at påtage sig nogen risiko selv. Så med andre ord jo mere risiko på investeringen jo højere forventede afkast og jo højere forventede gebyr eller indtjening.


Så når afkastet så falder ud med ca. 20-35% igen i år, siger desværre intet om den enkelte forvalters evner.


Kunden får blot det afkast HANS risiko tilsiger.


I Danmark ser vi særligt denne asymmetriske gebyrordning hos selskabet Formuepleje A/S, der i årtier har kørt ikke bare en vederlagsmodel på afkastet, men på det gearede afkast. Igen i år år er flagskibet, fonden ’Formuepleje Penta’, et klassisk eksempel på, hvorfor den absolutte vederlagsordning skal lukkes.


Fordi det er en enorm pengemaskine for ejerne af fonden, altså Formuepleje A/S, trods dårlige relative afkast. Fonden har nemlig blot leveret 15% i afkast med det globale benchmark oppe 27%.


I alt en indtjening til selskabet på ca. DKK150mill. svarende til 1,5% i ekstra gebyr/ÅOP på fonden som tager 10% af afkast i ekstravederlag. Trods altså underperformance.


Nedenfor er et eksempelvis for i år, hvor en repræsentativ dansk kunde i en diskretionær formuepleje (ikke nødvendigvis Formuepleje A/S). Vi antager, at afkastet ender med 25% på en global aktieportefølje, eg. MSCI World. Kunden faktureres blot 0,5% p.a., men betaler derudover 2% i fondene og 10% i ekstravederlag. Vi antager det hele beregnes, trækkes og faktureres den sidste dag i år, men i rækkefølgen, fonde, faktura, ekstravederlag.Kunden, som starter med DKK25mill. i formue i år ser kun de ca. DKK150.000 i gebyr på faktura. Inde i fondene trækkes der DKK625.000 og til sidst trækkes DKK550.000 ud af kundens formueplejekonto. I alt DKK1,3mill. svarende til 5,3%.


En ETF fond på samme investering ville koste maks. 0,15% p.a. Altså DKK 37.500.T

405 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page