top of page
Søg

Lange US Obligationer har nu tabt mere i afkast end aktier under finanskrisen

Finanskrisen har for alvor fat i Statsobligationer.


De Lange Banditter 10 år+ med mest pga størst rentefølsomhed.Statsobligationer der ifølge fagbøger og al menneskelig logik også er afgørende for ejendomme og aktiers priser der burde være knust pga. obligationspris kollapset. (45-60% på de lange).


Ikke desto mindre.


Absolut ingen ved hvad der foregår.


“Men plejer..?”


JO.


Aktier kan sagtens stige i perioder med kontrolleret stigende markedsrenter pga.


a) nye positive økonomiske vinde

B) faldende risikobekymring.


Og vice versa.


Det er faktisk kernen i den måde vi normalt (i gamle dage) byggede balancererede porteføljer. Eks. Pension.


MEN, vi har allerede set, og ser nu særligt et direkte chock i markedsrenter. En massakre uden historisk præcedens i AAA sikre statsobligationer.


Det absolutte fundament under prisen på ALLE aktivklasser.


På een måned er renter steget globalt op mod 0,5%-point - det burde koste 15% afkast ned på aktier.


Medmindre da i samme periode at et positivt økonomisk chock til nationalindkomst og selskabsindtjening modvirkede effekten fra de højere renter.


Men, har vi da ikke fået netop det med USA’s overraskende beskæftigelse?


NEJ. Fordi det er sket med FULD beskæftigelse og HØJ inflation allerede. Så kun et positivt TEKNOLOGISK chock kan umiddelbart forklare aktiers imponerende (relative) afkast.


Hvorfor lige teknologi? Fordi det kan reducere presset fra inflation ved at øge produktionskapaciteten. Disinflationær indkomstskabelse.


AI? Tech giganter? Big question. Jeg ved det ikke. Andre ved det ikke.


Anyway. Falder renten igen er der afkast.


Enorme afkast at hente på lange obligationer.


Størst afkast i Danmark ved 1%-rentefald er Danske Stat 2052.


Falder renten igen 2-3% kommer aktieafkast til at ligne afkast på indskud i Sydbank i forhold til afkasteksplosionen på lange obligationer


Husk det ikke er den rente du ser eg. 4% man går efter MEN kapitalgenvisten som følge af rentefald efterfølgende. (Fra købstidspunkt 4%).


Renten i markedet må IKKE forveksles med kuponen. Eks. 5% kupon på en 5%- Realkredit.


MarkedsRenten svinger i investeringsperioden.


KuponRenten er fasttrykt. Samme med salgspris 100 på en ligeledes trykt udløbsdag men som man selvfølgelig ikke ‘behøver’ vente på.


Prisen på obli handles undervejs hvor alle de fastrykte betalinger kupon og hovedstol (KUs 100 salg) til og med udløb er kendte og tilbagediskonteres med Markedsrenten.


De fleste obligationer har et nøgletal man kan se for at vurdere afkasteffekt af markedsrente ændringer.


Kaldes renterisiko eller varighed. Teknisk modificeret varighed som angiver afkast pr. 1% ændring i Markefsrenten.


I er altid velkomne til at bruge mig via neptooninvest.dk


i forhold til overvejelser og muligheder i obligationer på de her niveauer i jeres økonomi.


Som fond eller enkeltobligationer.

73 visninger0 kommentarer

Opmerkingen


bottom of page