top of page
Søg

'MARCH' OMKOSTNINGER VED EKSTERNT FORVALTET PENSION DANMARK

Kommunikation og generel forståelse af #Pension er kompliceret, men sandsynligvis kun fordi det - pension - normalvis i branchen overlappes med andre dimensioner, som forsikring og muligvis garantier.


Hvis formue, løbende opsparing samt afkast og omkostninger var isoleret til netop den rene #kapitalforvaltning herunder selskabers "evner" ud i denne disciplin, ville det være mere simpelt og godt for konkurrencen i øvrigt.


Men, i substansen er kundens 'værdi' af denne opsparing eksternt i danske pensionsselskaber, blot det forhold, at selskaberne geninvesterer de løbende indbetalinger i det finansielle marked, samt på et fremtidigt tidspunkt, via faste livscyklusregler rebalancerer formuen nedad i risiko. Fra 100% #aktier til 90% aktier om 40 år. Til 75% aktier om 45år. etc.


That's it.


Hvor skulle værdien for kunden ellers være, hvis vi skal holde os uden for konspiratoriske forudsætninger?


Risikoen nedtrappes som "regel" i en 10-15 års periode inden det forventede pensionstidspunkt.


Dvs. for en 25 årig i dag med forventet pensionstidspunkt 74 år ligger den første meningsfulde aktive forvaltningsopgave 30-35 år ude i fremtiden. De løbende indbetalingers geninvestering er i virkeligheden administration.


Alternativt, kan den 25 årige selv ligge i 100% aktiefonde. Evt. endda 1 fond uden at tænke på rebalancering mellem fonde. Kunne være #SparindexGlobal eller endnu bedre, #IsharesMSCIWorldAC. Og, altså også bruge 2 min på Nordnet med selv at geninvestere den månedlige indbetaling i denne ene fond.


Gevinsten er enorm.


For kommercielle #Pensionsselskaber i danske markedsrenteordninger er IKKE blevet billigere over tid i forhold til kundes eget depot med 100% indekseret og global-diverficeret aktiestruktur indtil 10-15 år før pension.


Tværtimod har danske selskaber ifølge #Konkurrencestyrelsen ikke kunnet udnytte, eller ikke villet udnytte den massive skalering i størelsen i form af kunder og formue de sidste 10.


'March' omkostningen, som er ligevægtsomkostningen (som et fly mellem opdrift og neddrift), når det faste gebyr er udvandet som % af procent af den eksponentielt stigende formue over tid, er således idag væsentlig højere end for 10år siden. Relativt til kundes alternativ, som i denne periode er kollapset i ÅOP qua den finansielle innovation og adgang til indekserede globale løsninger til private.


I grafen er vist en 25 årigs "livslange" omkostningsstruktur i et dansk kommercielt selskab versus i eget depot.


Ikke overraskende udmønter det her sig i en enorm positiv NPV af et projekt vi kunne kalde #OmlægningafPension. Risikoen er den samme, bruttomarkedsafkast er det samme, #SKATTESATS er det samme, men det relative omkostningsforhold har en historisk kraftig negativ eksponentiel effekt i selskabers forvaltning.


I et forventet lavafkastmiljø er der simpelthen ikke plads til unødvendigt høje March omkostninger.
1 visning0 kommentarer

Comments


bottom of page