top of page
Søg

BEDSTE AKTIVE DANSKE FONDE OG FORVENTET AFKAST OM 10 ÅR

Opdateret: 22. dec. 2021

Det er muligvis banalt for de fleste af jer, men sikkert ikke alle.


For på toppen af et historisk 10-12årigt bullmarked er det vigtigere end nogensinde før at trække vejret dybt og ihukomme de objektive og strukturelle forventninger til aktivklassers afkast og økonomi i fremtiden. Se bla. BlackRock CAM og afkastforventninger.


For med afsæt i dem, forventningerne, skal investor nok lige genoverveje den markedsbetalte 'exit' fra arbejdsmarkedet. I hvert fald, hvis exitdag er beregnet og modelleret ud fra de sidste 10-12 års afkastmaskine på aktier.


Men, først et lynhurtigt tilbageblik over post-finanskriseperioden. Ja, vi er her såmænd stadig.


En dansk investor har fået ca. nominelt 15% p.a. på en 100% Global MSCI World aktieportefølje (ÅOP=0%) siden 2009. Altså, give-and-take dobbeltop af "Siegel" afkastet på de 8% mange forbinder med et fair aktieafkast.


Pr. år. Før massiv rentes-rente effekt.


Men, hvor kom de 15% fra med en alt andet end buldrede konjunkturcykel? Svaret er måske netop derfor. Et særligt ufarligt 'sweet spot' med lav inflation, lave vækstrater i BNP og centralbankers mulighed for at skubbe realrenten ned mod R*, samt trække risiko ud af markedet ved at tilføre uendelige likviditetstoperationer. Dertil en de-facto digital revolution anført af de store tech-motorer i USA.


De magiske 15% p.a. er således fra en anden galakse i forhold til de 6% p.a., som nu er standard i mere jordnære ligevægtsscenarier for globale aktier og økonomi i dag. På 10 år er det faktor 4 (300%) med 15% tilskrivning versus faktor 1,8 (80%) med 6% tilskrivning.


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Den Aktive Globale Portefølje Og Forventninger''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


Jeg lægger 3 typer 'danske investorprofiler' på bloggen. Alle med startformuer i beskattede "Frie Midler". Analysen er ud til 30år, og på en global 100% risikoportefølje bestående af maks. 4 af de kategoribedste UCITS fonde i de store aktivklasser for danske investorer,


  1. Danske Obligationer (0% vægt i alle)

  2. Danske Aktier (se figur)

  3. Globale Aktier (se figur)

  4. Globale Aktier, Bæredygtig (se figur)


De 3 typer af porteføljer følger,


  1. 100% aktive danske fonde

  2. 100% passive danske fonde

  3. 100% ETF fonde


Jeg starter her i denne blog med en analyse af en portefølje med de 4 bedste aktive fonde i Danmark inden for de nævnte aktivklasser. Dvs. porteføljen med den højeste ÅOP.


Alle fonde kan i øvrigt ses her.


De 3 aktivklasser som allokeres (>0%) til i porteføljen er tilstrækkelig til at sikre en 'hæderlig' global diversifikation. Hæderlig her betyder, at investor altid kan øge diversifikationen, men at marginaleffekten på et tidspunkt er meget lav, hvorved 'prisen' for at miste simplicitet og evt. øge ÅOP bliver for stor (ved rebalancering). Investor kan altid, hvis det ønskes splitte de globale eksponeringer op i lande eller endda sektorer.


Næste punkt er at sikre det der kaldes Markowitz diversifikation. Husk der er 2 typer diversifikation. Derfor ofte også misforståelser. Den første længere oppe, er naiv antals (selskaber) diversifikation, mens den næste er smart diversifikation, hvor man optimerer sammensætningen mellem fondene eller enkelte aktiver.


I princippet kan den optimale portefølje bestå af blot 2 aktier. Som tilfældigvis har 100% indbyrdes negativ korrelation. Det er en risikofri investering med positiv risikopræmie!


Men, her løber man igen ind i trade-offs. Selv hvis vi anvender fancy matematiske algoritmer, er usikkerheden utilstedelig stor, så det ender ofte hos professionelle med nogle fastsatte allokeringer, som historisk har været gode (afkast/risiko). 60/40...15% Danmark, 20% Tyskland.....etc.


Så i analysen er bøtten altså også vendt om, således at jeg antager investor har 98% aktier og 2% kontanter. Inden for aktier er der ca. 41% på hver af de globale fonde og ca. 16% på Danske aktier. 16% på Danmark lyder højt men er faktisk langt under gennemsnittet for danskeres DK versus Global valg.


Såkaldt Home-Bias.

'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Resultater'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

For at udmønte konsekvensen i fremtiden på porteføljen skal vi anvende forventninger til fondenes afkast, risiko, omkostninger korrelationer og ESG.


Her anvendes objektive forventninger fra markedet, fondene og fra BlackRock. Vigtigst er de (brutto) 6,5% p.a. på globale aktier og 6% på Danmark.


Hvad med de aktive fonde og muligheden for at fravige den fastsatte vægtstruktur (benchmark) ?


Det er en subjektiv forventning der samtidig går hånd i hånd med risiko. Kan forvalteren slå sit benchmark? Ja, men ikke systematisk. Kun tilfældigt, hvorved det ikke ændrer afkast (risiko) holdningen.


Investor sparer ikke løbende op udover hans startformue på 1mill.


Investor vælger en model 3 på bæredygtighed. Dvs. 50% global/50%global( bæredygtig) i den globale allokering.


Antager vi, at investor rebalancerer til de givne vægte ca. 2 gange i året, ja så findes det forventede nettoafkast til 4,48% p.a. og ÅOP på 1,72%. Nettoafkast er efter ÅOP. Ingen skat her.


På 10 år betyder det, at 1mill-formuen forventes at stige til 1,55mill med et estimeret statistisk minimum på 543k og maksimum på 3,3mill.


Så det afkast er langt fra det vi har set de sidste 10 år, hvor han altså ville have fået ca. 3,4mill. i stedet som formue om 10 år (15% p.a. korrigeret for ÅOP).


Selv om det lyder skidt med kun ca. 50% stigning på 10 år, er det naturligvis noget bedre med ETF'er og danske indeksfonde....


Tager jeg næste gang.


Thomas Peter Clausen, Neptoon Invest

236 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page