top of page
Søg

SUNK COSTS - DIN VÆRSTE FJENDE SOM INVESTOR OG LÅNTAGER!


En af samfundsvidenskabens største obstruktioner i forhold til at mennesker agerer rationelt, er det vi kalder #SUNK eller #SUNKCOSTS.


Sunket, skyllet ud. Irrelevant fremadrettet.


Populært kaldes det at "smide gode penge efter dårlige penge"


Og, "SUNK" er en menneskelig del af forvaltningen af finansielle porteføljer, spil og privatøkonomi bredt. Det hele handler om, hvorvidt du som menneske, eller investor agerer uhensigtsmæssigt eller suboptimalt på information, der ellers er ligegyldig for dit afkast i livet eller på investeringen fra dags dato. I finans er SUNK COSTS det allerede realisede tab på værdipapirer, der emotionelt og irrationelt forhindrer dig i at træffe de rigtige beslutninger i dag med afsæt i forventninger til fremtiden i dag.


SUNK kan principielt også være når investor har en urealiseret gevinst som han realiserer mod et andet aktiv alene af den grund, at den urealiserede gevinst er positiv. Eksempelvis på et 30 årigt fastforrentet boliglån, som er klasket ned i kurs pga. rentestigninger.


"The Sunk Fallacy" er qua de store negative bevægelser i aktivporteføljen og positive bevægelser i låneporteføljen, særdeles relevant i dag i forhold til husholdningens generelle økonomi.


Et spileksempel: Du spiller rød/sort på Casino og noterer, at nu er rød kommet ud 4 gange i streg. Dine intuitive tanke er, at sandsynligheden har ændret sig i sorts favør og du spiller derfor sort. Rød/sort har jo lige mange udfald "in the long run". Se det ændrer jo ikke tab/gevinst, men du handler alligevel ubevidst irrationelt ved at inddrage en historik der ikke har indflydelse på det objektive udfaldsrum for afkast/risiko. Muligvis endda med gearede beløb, som du klarer med lån hos vennen der har vundet i løbet af aftenen.


Et aktieeksempel: Du har tabt massivt siden køb på #BavarianNordic, som du har 20% af i porteføljen. Du fravælger at sælge den ene aktie trods mangel på diversifikation, fordi du dels har det skidt med realiserede tab og dels tænker at Bavarians afkast/risiko er blevet markant bedre efter faldet.. Men faldet eller tabet er SUNK. Der er ingen hukommelse i et Casinospil men det er der heller ikke på aktier. I hvert fald ikke de likvide aktier.


De er MARKOV, som betyder, at den handlede pris NU allerede afspejler markedets forventning til et fair forthold mellem afkast og risiko på Bavarian. At Bavarian er faldet dramatisk er der altså en årsag til og det er, at prisen skal ned for at investorerne igen kan se frem til et fair afkast/risiko. Faldet er altså ikke en invitation til højere sandsynlighed for stigning i aktien eller afkast højere end det som risikoen tilsiger.


Et fondseksempel: Du har tabt massivt siden køb af #LarsTvede #Atlasglobalmacro, men vælger at beholde fordi du intuitivt forventer, at fonden har bedre chance for at stige igen end andre fonde eller produkter. Enten fordi de underliggende aktiver har bedre chance eller fordi forvalteren ikke kan være så uheldig igen. Altså, der MÅ komme 4 sorte i streg nu efter 4 røde. Men de 4 røde påvirker ikke fremtiden.


I hvert fald ikke på aktivniveau og principielt heller ikke på forvalterniveau. Er de russiske aktier sunk costs? Nej, og det er derfor #atlasglobalmacro's ETF fonde stadig ikke er lukkede. Set med investorøjne i AGM fonden er de dog alligevel principielt sunk, og værdiløse. For AGM er ikke herre over hvornår ETF'erne likvideres ved brandudsalg af de russiske aktier.


Et virksomhedseksempel: Du opretter dit eget Hansen ApS og bruger 250.000 på en hjemmeside. der kun egner sig til netop dit firma. Du fortsætter forretningens drift, selvom du godt ved inderst inde, at du ikke kan skabe overskud. Men, du fortsætter og smider "gode penge efter dårlige" pga. SUNK. Du vil gerne redde de 250.000 for hjemmesiden.AKTUEL BOLIGMLÆGNING

Grunden til jeg tager SUNK i det hele taget, er at vi har samme situation i obligationsmarkedet som i de forrige eksempler.


Omlægningseksempel: Mange låntageres omlægningsfokus er pt. pga. den fristende urealiserede gevinst på eksempelvis lånet/obligationen 0,5% 2053 til kurs 70 i markedet. Muligvis en urealiseret gevinst på massive 30%, hvis låntager har udstedt i 2021 på kurs 100 eller lige derunder. Skattefrit.


Hvad er det så låntagerne vil, eller blive "kærligt" opfordret til at ville fra bankerne?


Ja, intet mindre end at realisere gevinsten på 0,5%'eren ved, at opkøbe gælden i markedet og finansiere dette opkøb i en ny 5%'er. 30% lige i kassen skattefrit på måske 5mill restgæld (markedsværdi). 1,5%mill i skattefri og risikofri ekstra formue. Låst formuegevinst som det hedder nogle steder. Eller hvad foregår der? Risikofri gevinst ved omlægning, ved handel i markedet?


Men, se det er heller ikke korrekt. Det er derimod et vulgært salgstrick for at lave 2% i omkostninger/gebyr ved denne eengangs omlægning mellem 2 obligationer.


For det første havde låntager såmænd gevinsten allerede FØR omlægning. Det er ikke omlægningen der gør det. Det gjorde det hidtil store rentestigning. Hvis låntager skal realisere i den forstand, at han vil tilbage i 0,5%'eren, men med lavere restgæld, ja så kræver det en massivt rentefald i størrelsesordenen 2-3% og helst om ikke alt for mange år. For låntager er lige gået ca. 3% op i effektiv forretning af gælden, som jo altså arbejder imod omlægningens rationale.


Budskabet er der mange, rigtig mange låntagere, der køber ind på, som om det er det mest naturlige i verden at tjene penge på en omlægning af obligationer. Det er det samme som, at 400.000 private helt naturlig sælger Maersk B imod Danske Bank og forventer den går hjem. Låntagere er aggressive aktive forvaltere fordi de presses til det.


Og i forhold til SUNK, ja er det interessante, at låntagere intuitivt bare hopper 4,5% kupon op i rente, i en fornemmelse af, at renten må dykke kraftigt, hvorved 0,5% igen kan finansiere opkøb af 5%'eren..Cirklen sluttet med 30% lavere restgæld (målt i markedsværdi, formue) og samme kupon som før rentespekulationen. Aktiv gældsforvaltning med uhørt succes.


Men omlægningen er irrationel. Drevet af SUNK og vildledende markedsføring fra banker og andre interessenter i omlægningskampagner. At nogle omlægger fordi de tror omlægningen i sig selv skaber gevinsten er forkert, men ikke irrationelt, da de ikke ved bedre. At de fleste hopper ombord fordi de tror at sandsynligheden for at handlen mellem de 2 obligationer pludselig er i 5%'erens favør, er et udslag af SUNK og delvis manglende forståelse for realkreditobligationer.


Men, SUNK logikken her er, at låntager går omlægningsteknisk lang i 0,5%'eren og kort (lån) i 5%'eren fordi nu er renten steget og derfor skal den falde. SUNK logikken er også, at låntager har en urealiseret gevinst, som tilskynder til irrationel adfærd ved at tro at markedet tilbyder en risikofri gevinst i omlægningen.


Enhver omlægning er en handel mellem 2 obligationer med hver deres forventede afkast og risiko. Start i dag. Har intet med din gevinst opnået indtil nu at gøre. MARKOV.


"Jamen min 5%'er kan jo ikke stige i kurs, hvis jeg optager den tæt på kurs 100? Så det du siger er, at en obligationsinvestor i denne obligation kun kan tabe? 5%'eren har en voldsom høj kupon til kurs 100. Netop som kompensation for dette forhold.


Ville jeg selv omlægge?. Ja, men det er pga. nogle klare holdninger, som jeg ikke er sikker på private investorer har. Sørg for at få realistiske beregninger på din omlægning. Dvs. ikke af bankerne.


Det var lidt om SUNK106 visninger

Comments


bottom of page