top of page
Søg

"TIME IN MARKET" VS "TIMING IN THE MARKET" OG "ICE IN STOMACH"


Det er mit indtryk, at mange er delvist låst i deres forvaltning af deres formue fordi de har købt ind på enten den ovenstående formulering, "IS I MAVEN" eller at passiv indeksforvaltning er det rigtige.


Fastlåsningen, eller "hold positionen", hviler desværre på en udbredt misforståelse i særligt privatinvestormiljøet og som er faciliteret af Kapitalforvaltningens ligeledes misforståede, men nok tilsigtede markedsføring i krisetid for aktiemarkedet.


Som nu i efteråret 2022, hvor de store aktiemarkeder er nede med ca. 20-25%, og det begynder at gøre ondt i bankernes fonde, og på deres kunder, der bankaktivt anspores til blot passivt at se til.

Ok, here goes, først de 2 vendinger om IS og TIMING

Det et let at blive forvirret når Kapitalforvalterne igen og igen under massive nedture kommer med disse 2 udsagn (prøv bare at slå Coronakrise op og "IS I MAVEN"). Udsagn de kommer med typisk af 2 årsager:

1) For at undgå at kunder sælger ud i deres aktiefonde

2) Fordi det faktisk er enormt svært at styre 200 kunder med 50 benchmarks og 100 restriktioner, når en holdning om 10%-aktiefald skal implementeres...Nogle har jo kun obligationer i porteføljen/benchmark, men jo som alligevel er korreleret med aktie(ud)faldet. Så hvordan handles disse porteføljer pro-rata med de øvre porteføljer med andre benchmarks og restriktioner? Det er en evig problematik og er enormt administrativt tungt i de fleste Kapitalforvaltningsselskaber. Det ligger i Excel.


Så der er både kommercielle og praktiske årsager til at man helst vil have "IS i MAVEN" eller igen og igen snakke om at "TIMING" er dumt.

Se, frasen med TIMING er så korrumperet, at det burde være ulovligt, at markedsføre den. I dens mest simple marketingsfortolkning (uden handelsomkostninger) handler det at investor ved i gennemsnit at lægge under <100% aktier i accepterer et lavere forventet afkast en ved 100% og i øvrigt de-facto handler med 50/50 sandsynlighed for op ned.

Det er fuldstændig korrekt. Investor har dog et klassisk andet hensyn nemlig risiko, og derfor ender det risikojusterede afkast med at være det samme. Ellers skulle investor blot geare risikoen uendeligt hvis kun afkast er en parameter i investering.

Og, risikovalget i andel aktier, ja den kommer indefra hos investor, og afspejler risikoaversionen. Det eneste irrationelle er derfor når investor IKKE sælger/køber, når han ændrer risikoaversion (pludselig får lyst til at tage mindre eller mere risiko af forskellige formueårsager - eg. beskyttelse)

"IS I MAVEN" er i princippet eet og samme fænomen. Nemlig at investor ved at gå ned i risiko fraskriver sig et forventet afkast. Ja, men det er hele ideen med at investor pludselig ikke bryder sig om udviklingen, at ofre afkast for at beskytte formuen.

Så der er ikke en mikroøkonomisk-finansiel grund til at lade sig inspirere af hverken den ene eller anden vending.

Med hensyn til indeksforvaltning. Indeksforvaltning betyder ikke at porteføljen ikke kan ændres i absolut risiko i takt med at investors risikoaversion ændres. Det betyder derimod, at forvalter/investor ikke opportunistisk forfølger at skabe risikojusterede merafkast mellem 2 aktier eller fonde. Det som vi ved statistisk og empirisk ikke kan anbefales.

Så vi skærer totalforvaltningen af den diversificerede portefølje op i 2 lag :

1) Den del der styres af din (ABSOLUTTE) RISIKOLYST (50% eller 100% aktier)

2) Den del der styres af aktiv opportunisme i det RISIKOJUSTEREDE lag. Eg. Vestas mod Maersk hvis de har samme risiko

Det er det sidste 2), der klassisk menes med aktiv forvaltning og som der testes for når forvaltere kan slå et (risikojusteret indeks)

Når jeg har undervist plejer jeg at bruge denne analogi til at opsamle problematikken.

Hvis du bare kører blindt på med din strategi fordi du har hørt at timing er dårligt er det ikke anderledes end hvis du altid bare køber Coca Cola på trods af du egentlig nu ønsker Pepsi. Det handler om præferencer for risiko og tabsmulighed der ændrer sig med nye informationer i livet.


Timing stinker dog så tilpas meget af noget day-trading noget at folk køber den. Men det er det ikke..Timing i forhold til den store markedsudvikling er også at tage 25% af sin portefølje på eller af fordi man har skiftet præference.


T

71 visninger0 kommentarer

Yorumlar


bottom of page